Jaktnyheter

Dömd och misstänkt för misshandel – får inte tillbaka sitt vapen

Det var rätt av polisen att återkalla licensen och omhänderta mannens jaktvapen, enligt en dom i förvaltningsrätten. Foto: Gettyimages

Förvaltningsrätten beslutar att en jägare i Västmanland inte ska få tillbaka sitt jaktvapen. Licensen drogs in och vapnet omhändertogs av polisen eftersom mannen dömts för misshandel och är misstänkt för grov misshandel.

"}}

Mannen har jakt som sitt stora intresse och vände sig till förvaltningsrätten och överklagade polisens beslut. Han anser att den lokala Polismyndigheten på orten trakasserar honom och dömer honom innan ärendet med den misstänkta grova misshandeln prövats i domstol.

Förvaltningsrätten konstaterar att mannen är dömd för misshandel och att den domen inte ännu vunnit laga kraft. Han är också misstänkt för grov misshandel.

Förvaltningsrätten skriver:

Misstankar om sådant brott får anses medföra att det finns skäl att ifrågasätta hans lämplighet som vapeninnehavare. Det får därmed anses sannolikt att hans tillstånd att inneha vapen kommer att återkallas.”

Polisen har därmed haft skäl för sin hantering av ärendet, slår förvaltningsrätten fast.