Jaktnyheter

Får rätt mot polisen

Prydnadsgeväret på den värmländska jägarens vägg visade sig vara tillståndspliktigt. Det ledde till att mannen dömdes för vapenbrott och fick sin vapenlicens indragen. Nu får han tillbaka den, av förvaltningsrätten. Foto: Gettyimages

Jägaren tyckte att 1870-talsgeväret han ärvt var så vackert att han bestämde sig för att pryda väggen med antikviteten. Det ledde till att mannen dömdes för vapenbrott vilket gav honom allvarliga problem med vapenlicensen. Nu ställer dock förvaltningsrätten allt till rätta.

"}}

Den värmländske jägaren, som är i 55-årsåldern, lät sig förtrollas av det vackra geväret från 1870-talet. Han tyckte att arvegodset var så vackert att han bestämde sig för att pryda en av sina väggar med det antika skjutvapnet.

Prydnaden var kulvapen

Att antikviteten skulle vara licenspliktig förespeglade honom aldrig. Så länge jägaren kan minnas har geväret varit ett prydnadsgevär som aldrig använts – inte ens för att testa om det över huvud taget går att skjuta med. Vapnet är därtill så gammalt att det är högst oklart om det går att hitta ammunition till det.

Värmlandspolisen är emellertid av en helt annan uppfattning. Enligt dem är vapnet – en Remington av okänd kaliber – fullt funktionsdugligt, och tillståndspliktigt. 55-åringens innehav av vapnet, och hans sätt att förvara det uppsatt på en vägg, strider därmed mot vapenlagen.

Förlorade sin licens

Det fastställdes i slutet av oktober 2020 av Karlstads tingsrätt, som avkunnade en villkorlig dom för vapenbrott mot 55-åringen. Hade tingsrätten istället valt ett frihetsberövande straff, hade jägaren dömts till en månads fängelse.

I juni 2021 återkallade polisen 55-åringens vapenlicens med hänvisning till att han dömts för vapenbrott av normalgraden. Enligt polisen borde jägaren haft kännedom om vilka regler som gäller för vapeninnehav samt vidtagit åtgärder för att säkerställa att det aktuella prydnadsgeväret inte var licenspliktigt.

Överklagade – fick rätt

Men att hans agerande äventyrat allmän ordning och säkerhet så till den milda grad att han helt ska förbjudas att inneha vapen är fullständigt orimligt, anser jägaren. I ett överklagande ställt till Förvaltningsrätten i Karlstad har han krävt att få tillbaka sin vapenlicens.

Nu ger förvaltningsrätten honom rätt.

Trots att det aktuella kulvapnet bedöms som funktionsdugligt och därmed är tillståndspliktigt har det de facto inte provskjutits. Och den 55-årige jägaren, som haft vapenlicens i många år, har aldrig ådragit sig så mycket som en erinran.

Även om värmlänningen åtminstone borde ha kontrollerat om det gamla geväret krävde licens, anser förvaltningsrätten att hans brott mot vapenlagen därför måste betraktas som en engångsföreteelse.

Får tillbaka licensen

Förvaltningsrätten konstaterar vidare att risken för att det gamla prydnadsgeväret skulle komma att användas i brottslig verksamhet eller missbrukas på annat sätt framstår som mycket låg. Samt att straffet för det vapenbrott 55-åringen dömts för är detsamma som det straff som vanligen utdöms för ringa vapenbrott.

Mot detta som bakgrund upphäver domstolen polismyndighetens beslut. Efter alla rättsliga turer får den 55-årige jägaren nu tillbaka sin vapenlicens.