Jaktnyheter

Döda rovdjur i en grop utreds som grovt jaktbrott

Platsen där gropen med rovdjurskadaver hittades ligger vid Viggesågen, cirka 18 kilometer väster om Svenstavik. Karta: Eniro

Nu är är analysen av de djurkroppar som påträffades i en slaktgrop i Jämtland i höstas färdig. Miljöåklagare Åse Schoultz utgår från att de rovdjur som låg i gropen dödats illegalt

Länstidningen Östersund rapporterar en uppföljning av det fynd som gjordes nära Viggesågen, öster om Svenstavik, i september. En fågeljägarens hund återvände med en bit päls i munnen.

När fågeljägaren letade i terrängen hittade han en naturlig sänka i terrängen där det låg rester efter djurkroppar.

– I gropen låg hår, ben och kranium. Min teori är att de blivit ditfraktade på något sätt. Det känns som om de blivit dumpade och att man sedan försökt täcka över, säger miljöåklagare Åse Schoultz, till pappersupplagan av Länstidningen Östersund.

Hanbjörn från Funäsdalen

Naturhistoriska riksmuséet har analyserat kadavren och funnit att det rör sig om tre björnar och två järvar. DNA-prov visar att ett av björnkranierna kommer från en hanbjörn som genom spillningsprov konstaterades i Funäsdalen 2020. Han har inte rapporterads fälld under licensjakten.

– Järvarna har också matchats – ingen av dem har registrerats som död. Så åtminstone tre av de här djuren har dödats vid illegal rovdjursjakt. De övriga två vet vi ju inte, men de låg i samma slaktgrop, säger Åse Schoultz till Länstidningen Östersund.