Jaktnyheter

Död varg hittad vid vattenkraftverk

En död varg har hittats vid Lanforsens vattenkraftverk i Älvkarleby. Foto: GettyImages

En död varg har hittats vid Lanforsens vattenkraftverk, Älvkarleby. Vargen har obducerats av SVA som inte kunnat fastställa dödsorsaken eftersom kroppen var i kraftig förruttnelse.

"}}

Det var för cirka tre veckor sedan som personal vid vattenkraftverket hittade den döda vargen vid ett rensgaller där vattnet strömmar in till kraftverket.

­– Polisen tillkallades och plockade upp vargen. Vår personal borde rimligen ha upptäckt vargen ganska fort, så den borde inte ha legat där länge. Men rent teoretiskt kan den ha legat i vattnet en längre tid, säger Jonas Morian, kommunikationsansvarig för Fortum.

Ung vargtik

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har obducerat vargen och uppger att det handlar om en ung hona i medelgott hull.

­– Kroppen hade legat i vatten och var i kraftig förruttnelse. Pälsen och klokapslarna lossnade vid hanteringen och kroppen var måttlig uppsvälld, säger Gustav Averhed, biträdande statsveterinär och viltpatolog.

Inga sjukliga förändringar kunde upptäckas när de inre organen undersökning utan endast förändringar kopplade till förruttnelsen.

Inga tecken på skottskada kunde hittas hos vargen.

Det har tagits rutinmässiga prover för att söka efter viltsjukdomar och dvärgbandmask.

Aldrig dräktig

Undersökningen av vargtikens livmoder visar inga tecken på att hon har varit dräktig.

– Tyvärr var vargen i så dåligt skick att undersökningen av den var svår. På vargens högra sida påvisades akuta lindriga subkutana blödningar men inga frakturer eller tecken på grövre våld, säger Gustav Averhed.

Han menar att blödningarna har uppstått antingen strax före eller vid dödsögonblicket. Eftersom lungorna nästan var sönderfallna av förruttnelse, kunde drunkning varken uteslutas eller bekräftas.

­– Dödsorsak kunde inte fastställas. En drunkning är möjlig men kan inte fastställas, säger Gustav Averhed.

Härkomst

DNA från vargen har skickats till Grimsö forskningsstation. Förhoppningen är att det ska ge svar på vilket revir vargtiken kommer från.

I början av december 2019 avlivade personal på länsstyrelsen ett åtta år gammal vargtik i Älvkarleby. Vargen hade flera skador och släpade bakbenen efter sig. Vid obduktion av den vargen hittades en gammal utläkt skottskada, men den bedöms inte ha bidragit till tikens delvisa förlamning. Tiken visade sig vara alfatiken i Glamsenreviret.

Glamsen

För fem år sedan föddes en kull vargar i Älvkarleby, Uppsala län. Det var första gången i modern tid i länet.

Kullen bestod av fyra valpar och så bildades Glamsenreviret. Tiken härstammar från Rialaflocken i närheten av Norrtälje, medan hannen ska ha vandrat in från Värmland.

För fyra månader sedan kunde dock Jaktjournalen rapportera att Glamsenreviret kan vara upplöst.

Reviret, som delades mellan Uppsala län och Gävleborg, höll 14 vargar enligt jägare.

Men denna vinter kunde länsstyrelsen bara konstatera spår efter en enda varg.

– Vi har hittat spår och revirmarkering efter en varg. Om det är en före detta valp eller om det är en helt ny varg, det vet vi inte, sa Sebastian Olofsson, handläggare på länsstyrelsen i Uppsala län, till Jaktjournalen då.