Jaktnyheter

DNA-analysen från vargjakten klar

Jonas Lännbjer fällde den revirmarkerande varghannen från Kungsskogsreviret. En gammal skada i ett framben hade gjort att benet var ca en dm kortare än det andra. Skadan visade efter obduktion inte vara en gammal skottskada. Vargen vägde 39,5 kg. Foto: Privat.
Karlstad (JJ) Resultaten från DNA-analysen av de vargar som fälldes under licensjakten 2017 i Värmlands och Örebro län har kommit. Obduktionen av den revirmarkeranden hanen från Kungsskogenreviret, som hade en gammal skada i ett framben, visade sig inte vara en skottskada.
I jaktområdet Loka var det den revirmarkerande tiken och hanen, samt avkommor till detta par som fälldes. I jaktområdet Brattfors blev utfallet annorlunda. Redan före jakten visade DNA-resultat att det fanns en ny revirmarkerande tik i Brattforsreviret, och nu visar det sig att även den revirmarkerande hanen var en ny individ för området. Detta par fälldes vid Horssjöns skjutfält i den nordvästra delen av jaktområdet. Det går inte att veta vad som har hänt med det tidigare Brattforsparet, men det är tydligt att de har fått valpar 2016 och att de har haft problem med skabb i familjegruppen. En avkomma till det tidigare Brattforsparet fälldes i den sydöstra delen av jaktområdet, vilken avlivades med stöd av 40b § i jaktförordningen på grund av att den var kraftigt skabbangripen. Ännu en svårt skabbangripen varg har setts i detta område efter jakten. Tre vargar fälldes alldeles intill gränsen för jaktområdet i den nordöstra delen. DNA-analysen visar att det var det revirmarkerande paret i Nordmarksreviret samt en avkomma till dessa. En vuxen hane som fälldes i södra delen av jaktområdet visade sig vara den revirmarkerande hanen från Kungsskogenreviret från föregående vinter. Denna individ hade en gammal skada i ett framben. Kungsskogenreviret gränsade föregående vinter till Brattforsreviret i söder. Jaktjournalen har pratat med skytten och filmproducenten Jonas Lännbjer om när vargen plötsligt dök upp i pass. – Det gick väldigt fort, vi jagade med hund och plötsligt kom vargen rakt mot mig under en snötyngd gran. Jag uppfattade inte att vargen haltade på något sätt när jag fällde den. – I fjol gjorde vi vargjaktsfilmen Svensk Vargjakt 1 som blev mycket uppskattad. Nu håller vi på att göra en uppföljare, med bland annat scener från denna jakt som jag filmade med en huvudkamera. Vi kommer att släppa filmen i samband med Elmia Game Fair till våren, berättar Jonas Lännbjer, Bearplay.se Länsstyrelsen kommer nu att utvärdera resultatet från licensjakten, dels genom spårning i fält för att få en så klar bild som möjligt över hur reviren såg ut före jakten och vad som händer efter den. Hur vargstammen påverkas i stort av licensjakten 2017 kan utvärderas först efter nästa vinters inventering, då man kan se hur föryngringen blev våren 2017. Det kan även bli aktuellt med förändringar i hur beslut om licensjakt formuleras med avseende på jaktområde, för att i möjligaste mån undvika att vargar från intilliggande revir fälls. Under samma period som licensjakten pågick så bedrevs även skyddsjakt på en varg inom Olsäterreviret, som ligger i direkt anslutning till jaktområdet Brattfors. Där fälldes den revirmarkerande tiken i Olsätersparet, samt en avkomma till dessa som avlivades på grund av ett mycket svårt skabbangrepp. Skabb hos vargar drabbar olika individer olika hårt. Det kan ofta läka ut helt, men vargar som påträffas med stora skabbangrepp under vintern och där man även ser beteendeförändringar klarar sig sällan och lider mycket svårt.