Jaktnyheter

Diarréer hos rådjur mysterium i Sverige, Danmark – och nu Norge

Jonas Malmsten radar upp möjliga orsaker till svåra diarréer hos rådjur. Foto: Per Jonson och Gettyimages, montage

Dödlig och mystisk diarré hos rådjur, som härjar i ett område i Norge just nu, är ett känt fenomen i Sverige och Danmark.
- För 20-30 år sedan var det väldigt frekvent förekommande i Sverige. Sedan spreds det till Danmark, men ingen har lyckats få fram vad diarréerna beror på, säger SLU-forskaren och veterinären Jonas Malmsten.

"}}

Jaktjournalen berättade i tisdags om svår diarré som drabbar rådjur öster om Oslofjorden.

– På 1990- och 2000-talet hade vi i Sverige väldigt många rapporterade fall av diarréer hos rådjur – och det gjordes faktiskt en hel del undersökningar. Det togs massor med prover och man försökte kartlägga förekomsten i stammen. I den situationen var det viktigt att se om det var en epidemi som kunde hota populationens fortlevnad, säger Jonas Malmsten.

Det finns olika teorier om vad som drabbar rådjuren, som får matsmältningssystemet utslaget – virus, bakterier, något i deras föda eller parasiter.

”Rapssjuka?”

Både i Norge, Danmark och bland Jaktjournalens läsare, som kommenterat på Facebook, misstänker man att för stort intag av raps kan vara orsaken.

Jonas Malmsten har från danska kollegor hört uttrycket ”rapsesyge”, alltså rapssjuka. Från Skåne och Öland har kommit rapporter om kraftigt medtagna rådjur som hittats liggande i rapsfält.

Jonas Malmsten bekräftar att raps i för stora mängder är giftigt för exempelvis rådjur. Men han är förbryllad över att djurens naturliga instinkt inte hejdar dem från att äta för mycket av en gröda som de mår dåligt av. Han menar att idisslare är bra på att balansera sin kost, så att de får i sig tillräcklig mängd fibrer för att deras mag- och tarmsystem ska fungera.

– Varför sätter inte deras naturliga och instinktiva broms in? Visst, det kan vara som ett barn i en godisbutik och med fullt kreditkort, att barnet sedan sota för det genom att det får väldigt ont i magen, säger Jonas Malmsten.

Bekämpningsmedel?

Han utesluter inte att diarréerna kan orsakas av något som människan tillför odlade grödor.

– Det sprutas rätt så hårt nu för tiden, inte minst på växter som raps, för att hålla exempelvis rapsbaggar, jordloppor och kålfjärilar borta. Jag har inte fog för att säga att problemet beror på besprutningsmedel, men jag vill att man ska kolla upp det, säger Jonas Malmsten.

I Sverige har man inte kunnat se någonting som tyder på att rådjursdiarréerna skulle bero på smitta. I de stora rådjursflockar som fanns på 1990-talet var det endast något fåtal djur som var drabbade i varje flock.

Parasiter är ett annan diskuterad orsaken. Men Jonas Malmsten menar att forskarna har svårt att se vad som är hönan och ägget.

– Om det handlar om parasiter är frågan om det är parasiterna som orsakar att de mår dåligt. Eller är det nedsatt allmäntillstånd som leder till minskad motståndskraft mot parasiter? frågar sig Jonas Malmsten.

Näringsekologi

Trots att diarréerna hos rådjur studerades intensivt i Sverige publicerades inte många vetenskapliga artiklar i ärendet. Jonas Malmsten är inne på att ta upp saken i ett internationellt nätverk med veterinärer specialiserade på viltsjukdomar.

– Det kan vara ett helt nytt fenomen i Norge, men jag är inne på linjen att man bör studera av rådjuren stoppar i sig och hur deras kroppar svarar på det. Idisslare är beroende av balansen och mikroorganismer som hjälper dem att smälta maten. Blir en feljäsning kan deras tillstånd bli oåterkallelig, de dåliga bakterierna växer till och tippar dem över ända, säger Jonas Malmsten.

Han efterlyser en näringsekologisk studie i de drabbade områdena. Det gäller att få koll på vad rådjuren äter och hur det påverkar dem, anser Jonas Malmsten.

– Jag skulle vilja göra en sådan studie, säger han.