Jaktnyheter

Det ser bra ut för jakten, tycker Ligné när han analyserar det politiska läget

Daniel Ligné listar frågor där de politiska partierna är överens om att göra förändringar - bland annat vargfrågan. Foto: Gettyimages och privat, montage

Den politiska situationen i Sverige får Jägareförbundets riksjaktsvårdskonsulent att se ljust på den framtida jaktpolitiken.
- Jag är väldigt glad över den breda uppslutning i de viktiga frågorna och förväntar mig ganska rejäl leverans, säger Daniel Ligné.

"}}

Jaktjournalen ber Ligné analysera valresultatet, som i skrivande stund är att blocket med SD, M, KD och L får 176 mandat i riksdagen. S, V, C och MP stannar på 173.

Men det är inte valresultatet i sig som gläder Ligné eller Jägareförbundet.

– S, till exempel, har i några frågor gått längre än partierna i de andra blocket. Det känns som det borde kunna levereras ganska rejält och med ganska breda uppslutningar. För de flesta säger samma saker och vill samma saker, åtminstone sa de så före valet. Jag har inte sett några tydliga skillnader mellan blocken i de debatter vi har haft, säger Daniel Ligné.

Han räknar upp frågor som det råder stor enighet kring:

Skyddsjakt på varg redan efter första angreppet.

Att människor i Sverige ska kunna jaga i svenska fjäll.

Att vargstammen ska sänkas rejält, till 170 vargar.

Tydliga direktiv

– Om vargstammens storlek krävs ett nytt politiskt beslut, som jag ser det. Och så krävs det tydliga direktiv till Naturvårdsverket. Nu får vi se i slutet av september, när besluten om licensjakt kommer. De tongångar jag hört från länsstyrelserna är att de nog snappat upp att nu behöver vi skjuta betydligt mycket mer varg. Jag är försiktigt positiv, även om man kanske inte ska vara det i vargfrågan, att vi får en jakt som sänker vargstammen, även om vi inte kommer ned till 170 redan i vinter, säger Daniel Ligné.

Jaktjournalen har sökt kommentarer kring vargfrågan på bred front. Ingen inom förvaltningen eller forskningen vill uttala sig om majoritetsbeslutet i riksdagen, att vargstammen ska ned kraftigt. Det som en för känslig fråga.

En ståndpunkt har kommit upp flera gånger är ”vad fan tror du EU säger då?”

Det är ett argument som Daniel Ligné hört i tio års tid.

– Men vi kommer ju aldrig att få veta, om vi inte testar. Det var en fråga vi hade uppe i debatterna på mässorna: Är ni beredda att ta fighten med EU? Då sa både S och C och de som nu bildar regering, att självklart ska vi göra det. Vi kan inte sitta med mössan i hand och vara rädda för EU, för då får vi en ständigt växande vargstam, säger Daniel Ligné.

”Rädd som en harpalt”

Men faktum kvarstår, att EU har ett ärendet om svensk överträdelse i vargpolitiken öppet sedan omkring ett årtionde tillbaka. Vad säger du om det?
– Jag tror att EU har utnyttjat att Sverige är rädd som en harpalt. EU har varit väldigt nöjd med konstruktionen, att skrämma Sverige, men det går inte i all evighet, säger Ligné.

Han pekar också på att vargstammen vuxit ordentligt inom andra EU-länder och tror att även EU-tjänstemän, som tidigare bromsat vargjakt, nu är inne på att det krävs rejäl vargjakt.

Frågan om ny viltmyndighet är den som Ligné upplever som mest splittrad i svensk politik. Han ser en skillnad mellan blocken, men även inom blocken.

– Vi träffade flera partier i Almedalen och det märktes att man är inte helt överens i partierna heller. Lite grann är det att vi vet vad vi har men inte vad vi får, kommenterar Ligné.

”Tycker minst om jägarna”

När det gäller fjälljakten, och om det är staten eller samebyarna som ska förvalta jakten, hoppas Ligne på renmarkskommitténs utredning och att politikerna sedan beslutar om ny lagstiftning.

– Alla går och väntar vad Renmarkskommittén ska komma fram till – det blir otroligt viktigt. Där är vi lite bekymrade, det kändes som om kommittén bestämde sig för vad den ville först, sedan ville man hitta argument för det. Men nu när kommittén fått förlängd tid tror jag att de hinner dyka lite djupare i frågan, säger Daniel Ligné.

På det hela taget är Ligné alltså nöjd med det politiska läget för den svenska jakten. Det är bara Miljöpartiet han upplevt som ett problem för jägarkåren.

– Ja, det är de som varit mest kritiska och inte varit med på våra debatter och inte kommit med svar på alla frågor. Det är nog det parti som tycker minst om jägarna – det är vad jag upplevt under den här mandatperioden, sammanfattar Daniel Ligné