Jaktnyheter

Det kan bli jakt på norsk kungsörn

Det kan bli försök med jakt på kungsörn i Norge. Foto: Istock
Norge (JJ) De norska myndigheterna utreder möjligheten att införa jakt på kungsörn.
NRK berättar att kungsörnen varit fredad i Norge sedan 1968. I fjol beslutade Stortinget att ett försök med beståndsreglerande jakt ska genomföras i Fosen i sydvästligaste delen av landet, samt Troms i Nordnorge. Förslaget har varit ute på remiss och nu sammanställer tjänstemän på klimat- och miljödepartementet synpunkterna.

Ornitologer protesterar

– Helt konkret handlar det om ett försök som öppnar för att fälla kungsörn i Fosen och Troms. Där det skett skada på betesdjur kan det skjutas örn utan att man med säkerhet vet att det är just den örnen som ligger bakom skadan, säger Lars Andreas Lunde, statssekreterare på klimat- och miljödepartementet, till NRK. Vinkeln i NRK:s rapportering är att företrädare för Norsk ornitologisk förening inte vill ha jakt på kungsörn. 20 000 personer uppges ha undertecknat protestlistor mot jakten. – Vi är starkt emot förslaget om att det ska ges möjlighet till jakt innan skada skett. Ett sådant förslag är inte kunskapsbaserat, säger Alv Ottar Folkestad, kungsörnsexpert vid Norsk ornitologisk förening, till NRK.