Jaktnyheter

Den norska björnstammen växer

De norska brunbjörnarna blir fler. Foto: Gettymages

En landsomfattande DNA-undersökning 2021 visar att Norges stam av brunbjörn växer och aldrig tidigare har varit så stor som nu.

"}}

Rovdata rapporterar 160 norska björnar konstaterades DNA-undersökningen, där man analyserade insända prover av avföring, urin, hår eller kroppsvävnad.

1.513 prover analyserades och 61 procent av dem gav positivt utslag för björn och höll tillräcklig kvalitet ”träff” på individnivå.

73 procent av björnarna i 2021 års undersökning har hittats i tidigare undersökningar. De nya björnarna är antingen ungar, tidigare oupptäckta eller invandrade från grannländer till Norge.

– Av de 160 brunbjörnar som blev påvisade i Norge 2021, var 32 individer tidigare påvisade i DNA-analyser i Sverige, Finland eller Ryssland, säger Snorre hagen, chef för NIBIO Svanhovd, som genomför undersökningen, till Rovdata.

Det nationella beståndsmålet för björn i Norge är 13 föryngringar och enligt forskarnas beräkningar är antalet under målet.

På norska Svalbard finns cirka 3.500 isbjörnar, enligt sajten Hurtigrutenresan.