Debatt

Debatt: ”Vi behöver mer!”

Thomas Ekberg förväntar sig att vargstammen nu faktiskt minskas och vill att jägarkåren jobbar vidare för en Viltmyndighet.

Bra början, tycker Thomas Ekberg, ordförande i Föreningen Sveriges Jägare, om riksdagens beslut att sänka vargstammen. I den här debattartikeln efterlyser han att beslutet verkligen genomförs och att jägarkåren kämpar vidare för en ny Viltmyndighet.

"}}

I onsdags fattades ett för oss landsbygdsbor historiskt beslut. Dagens referensvärde på 300 vargar sänks till 170 individer. Det känns som om arbetet i våra olika organisationer ändå har flyttat fram rovdjurspjäserna några steg. Vi börjar vinna mark.

Varför har det då gått åt rätt håll?

I vargfrågan finns både en hörbar och en tyst uppgörelse om samarbete. Vi har alla insett att ingen fysisk person ensam kan bära denna fråga på sina axlar. Så har våra motståndare på djurrättssidan alltid resonerat. Det är också därför de under flera år lyckats slå blå dunster i ögonen på dem som inte har med djur och natur att göra dagligen.

”Finns fler frågor”

Jag tror det finns fler frågor där vi jägare tillsammans kan vinna mark. Jag är övertygad om att vi på sikt också kommer att lyckas, tack vare att vi nu pratar med varandra.

I vargfrågan handlar det nu om att beslutet måste bli verkstad. Men vågar regeringen? Det handlar ju trots allt om att skjuta bort rätt många vargar? Tufft jobb, men någon måste göra det. Kanske vågar de delvis. Hur rösterna faller i omröstningarna antyder att det kan bi en tumme av en vante. Jag tror alltså att ett maktskifte krävs för att garantera processen, detta oberoende av mina egna politiska preferenser.

Några av de borgerliga partierna, med M och KD i spetsen, har visat att de tar landsbygdens livsvillkor på allvar. De har sannolikt panna nog att reda ut situationen. Allt kan inte åstadkommas på en säsong, men våra myndigheter måste börja arbeta nu, så att vi snarast kommer ner till ett vargnumerär som vi kan leva med! Sätt i gång jobbet, Isak Frohm (S) med flera, så kan M och KD slutföra arbetet!

”Schabblat bort”

Av ovan nämnda skäl är det av största vikt att vi nu får till den viltmyndighet som denna regering avsiktligt schabblat bort och fortsätter att schabbla bort. En sådan myndighets förutsättningar skulle varit utredda för flera år sedan, men när landsbygdsministern får direkta frågor om den slingrar hon sig som en mask på kroken.

En viltförvaltningsmyndighet värd namnet skall med integritet och utan dolda agendor hantera samtliga frågor som rör vilt och viltförvaltning. Det är mycket bättre än att ge Naturvårdsverket ett utvidgat uppdrag: kultur sitter nämligen i väggarna!

Det gör också att den där riktiga klokskapen inför det vilda aldrig kommer att blomma inom just Naturvårdsverkets väggar.
Kritiker av idén om en viltförvaltningsmyndighet brukar säga att myndigheten kommer att bli för liten för att spela roll. Fel tjänstemän kommer att sitta där och medelstilldelningen blir för liten. Jaså? Är inte det en fråga om att utforma tydliga riktlinjer för myndighetens tillblivelse, drift och rekrytering?

Det lär ju i varje fall inte kunna bli sämre än det vi hittills sett. Och kompetent folk finns det därute, om man rekryterar från viltförvaltningshåll; praktiker och forskare.

Det viktigaste framöver är dock att vi inte lägger oss på sofflocket och tystnar.

Vi måste sakligt och envetet föra debatten vidare. Inte bara i vargfrågan, utan i alla frågor som rör jaktens och jägarnas framtid. Ut och manifestera, rösta fram en regering som vill landsbygden väl med något mer än läpparna och låt oss fortsätta slåss för en kapabel viltmyndighet!

Thomas Ekberg
Ordförande Föreningen Sveriges Jägare

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.

Skicka din insändare till: redaktionen@jaktjournalen.se