Jaktnyheter

Debatt: Trollar med verkligheten

Arkivfoto: Per Jonson

Skogsbolagen och länsstyrelserna har trollat bort verkligheten. Naturen har i århundraden själv odlat svensk skog samt försett skogsägare med virke.

Skogsägarna tar inte upp med ett ord eller siffra att den skog som avverkats eller ska avverkas inte har kostat dem en krona för att få den betalning som den ger. Ja möjligen gallring då. 

För mig innebär det gratis råvara till högt försäljningspris. 

Att skogsägare endast tar upp betesskador är att lura samhället. de tar endast upp konsekvenserna av ett skogsbruk där enormt stora hyggen och total avverkning är det enda alternativet till det naturen själv erbjuder. Storhyggesdriften kan tolkas som en våldtäkt på skogen.

Skulle man samtidigt ta upp den enorma mängd frön som tidigare växande träd på området levererat så är självföryngringen gratis. Det finns en enorm mängd plantor som bara ligger och väntar på att få växa upp. Det innebär att om en planta blir toppbetad så finns det tusen och åter tusen plantor som kommer att bryta upp genom markytan eller växer intill den betade.

Utgå från reella förutsättningar

Skillnaden blir att slutavverkningen sker cirka fem år senare med samma virkesvolym och intäkter. Detta kan knappast påverka skogens tillväxt (på cirka 50 år) eller kostnadsutveckling och inte heller med betesskador då trädet fortsätter att växa i kombination med att självföryngringen fyller på med tusentals plantor. 

Det är dags att sluta prata älgskador som kostar och i stället gå tillbaka till verkligheten att skapa ett skogsbruk som utgår från de reella förutsättningar som naturen erbjuder och inte göra om skogsbruket till odlingsprinciper som gäller för potatisodling.

Skogsstyrelsen, ta av er tomteluvan och se skogen som gratisresurs som om den vårdas genererar massor av möjligheter och ekonomi och det utan att vi människors hittar på alla dessa dåliga argument om skogsskador.

Jag kan visa flera hundra hyggen där det lämnats virke eller körvägar för skogsmaskiner med avverkat virke. Då är betesskadorna i marginalen, så lyft blicken och lär av verkligheten.

Före detta skogsägare, jägare sedan 1960-talet och hundförare 

Gör din röst hörd! Var med i debatten och nå över 100 000 av Jaktjournalens webbläsare varje vecka. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se Glöm inte att signera med namn eller pseudonym.