Jaktnyheter

Debatt: ”Ska vi jägare hjälpa er skogsbolag att leta hotade arter?”

Skribenten uppger sig kunna rapportera förekomst av den hotade lavskrikan i områden som avverkas för fullt. Om skogsbolagen har fullt upp med att bekämpa älgar, kan jägare hjälpa till med inventering av hotade arter, menar skribenten. Till vänster den hotade lavskrikan. Foto: Gettyimages, montage

Signaturen ”Nybliven jägare, som frågar åt en vän” erbjuder sig att hjälpa skogsbolagen att leta rödlistade växter och djur i deras skogar.

Hur ställer sig de stora skogsbolagen till att få hjälp av jägarna att inventera rödlistade växter och djur på sin marker? Det är naturligtvis i all välmening – för att hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden.

Jag tror att det många jägare kan hjälpa till, exempelvis under älgjakterna när de är ute och letar efter älg.

De jägare som okunniga i botanik, ställer säkert upp och skjutsar människor som har kunskaper om hotade växter och djur. Då kan vi tillsammans öka den biologiska mångfalden och skydda de arter som behöver skyddas.

Det finns säkert skogsområden som huggs, där det går att hitta massor med arter som måste bevaras.

Jag vet att jag kan hitta säkra tecken exempel lavskrika i områden där det idag avverkas för fullt. Jag erbjuder mig att ta bilder och lägga koordinater och rapporter hos Artportalen.

Bekämpa älgen

Jag tänker att det är nedförsbacke i skogsindustrin just nu, och därför måste bolagen kanske spara pengar. Då skulle jägare kunna hjälpa till att inventera skogsområden.

En sekundär effekt blir att det blir mer gammelskog kvar på markerna. Mer gammelskog betyder habitat för vilda djur. På så sätt behåller vi också kolinlagringen i den stående skogen.

Jag förstår om skogsbolagens tjänstemän har så mycket att göra nu när de ska bekämpa älgen som skadedjur, att de säkert inte hinner vara ute och kartlägga alla rödlistade arter.

Tänk vilken kraft det skulle kunna bli, om alla jägare lämnade in ett par rapporter efter varje jakttur.

Nybliven jägare, som frågar åt en vän

Gör din röst hörd! Var med i debatten och nå över 100 000 av Jaktjournalens webbläsare varje vecka. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se Glöm inte att signera med namn eller pseudonym.