Debatt

DEBATT: Låt oss folkomrösta om bestämmanderätten

Skapa en folkomröstning om fjälljakten, skriver debattören. Foto: GettyImages

Staten sår split mellan rennäringen och lokalbefolkningen genom Renmarkskommittén. Medborgarnas rättigheter bör vara samma, oavsett ursprung. Skapa en folkomröstning för alla som är mantalsskrivna ovanför Lappmarksgränsen, så är problemet löst, skriver debattören.

"}}

                                     

Att vi ”Sveriges befolkning” skall vara solidariska, demokratiska och behandla alla lika, är naturligt och pådyvlas ständigt av våra beslutsfattare. Det gäller ALLA, oavsett var folk kommer ifrån, eller vad dom varit utsatta för, slaveri, förtryck, i närtid eller för flera hundra år sen. ALLA SKALL  BEHANDLAS  LIKA – idag. Se par. 2 i Grundlagen ang. människors lika värde.

Nu håller staten på att SKAPA olika värde, mellan grannar och lokalbefolkning för att svära sig fri för gamla synder, detta genom att ge ett fåtal rätten att i stora delar styra över mer än halva landets yta. Det som är gjort är gjort, blir inte bättre av att skapa hat mellan renskötare-samer och stora delar av berörda lokalbefolkningar. Inget blir ogjort, hur man än gör.

Skallar mättes i Tornedalen och andra platser. Hela landsbygdens småbrukande och kunskapen om att själv producera mat skattades ihjäl. (Tyvärr för dagens läge). Intet går att FJÄSKA tillbaks.

Samma rättigheter

Alla renskötare och samer har idag samma rättigheter i ALLT som övriga svenskar, vilket är helt i sin ordning . Utöver detta besitter de exklusiva och helt orättmätiga rättigheter utöver alla andra inom flera områden. Att nämna några: fritt färdas med fordon i HELA  fjällvärlden oavsett årstid, inkluderat nationalparker samt all övrig mark, fri jakt och fiske i den samma, kunna bygga i stort sett överallt, ha tillgång till husbehovsvirke, ensamrätt till statliga vägar, bestämma vem som får sköta renar-jämför med rätten att sköta kor i Skåne m.m. Dessa samiska förmåner kan i smått jämföras vid att någon i badhuset skulle förbjuda renägare- samer att bada i stora bassängen eller nyttja bastun. Där är lokalbefolkningen i dag gentemot rennäringen. Förbud efter förbud.

De flesta renskötarna, ägarna, har ett yrkesliv på samma arbetsplatser som övriga befolkningen, i gruvor, industrin, handeln, sjukvården, utan att någon ifrågasätter deras rätt till det. Faktum är att renskötsel i dag tangerar en hobbyverksamhet på statens bekostnad, med några få undantag, vilket ger förmåner och rätter långt utanför Svenssons.

Varför skall dom höjas upp i någon piedestal med en massa oskäliga rättigheter och beslutande funktioner rörande övriga svenskar, vilket dom också är och åtnjuter samma samhälle, inom samma gränser.

Staten skapar skillnader

Jag som bor i Koskullskulle och umgås i god sämja med renskötare, främst Mellanbyn, men också andra samebyar, förfäras över att staten skapar åtskillnad av människor och rättigheter som kan få konsekvenser. Vi icke renägare, vill  leva fullt ut i denna landsända, inte på NÅDER, styrda av en handfull husbönder i samebyarna. Vi betalar skatt och lever vårt ENDA liv här, oavsett vad som hänt på 1600-1800 talet, det tänker vi fortsätta med. Grundlagen inkluderar, i dag levande människor.

Senaste tidens inlägg i media, ger diskussioner runt kaffeborden och på arbetsplatser. Tonläget är spänt, med ord som inte bör tryckas.  Alternativ nämns. ”Avhys” alla renar, ger automatiskt en landsända utan renskötsel. Det är inget vi vill vara med om, alla kan samsas likt förut, det är ju INTE trångt på något sätt.

Sluta att framhäva och skapa förmåner av vem som var här först, alla är ihop-parade. Vem är same? Varför frågan? Alla ska ju behandlas lika, vi lever här och nu och vill trivas med det. De boende är inte rasister eller oliktänkare, vilket ofta framhävs av populister inom rennäringen, absolut inte mer än samerna, för att VI framhåller vår rätt till ett drägligt liv.

Lös problemet för de levande

Se framåt istället, för fortsatt sämja. Beslutande vet inte om relationen mellan renskötsel och lokalbefolkning. Vad vet utredare Runesson om renskötsel, hur renskötare bor och lever?

Runessons naivitet att detta inte ska gå ut över samerna är ett skämt, det är Renägarsamerna  som driver frågan, eller hur?

Skapa en FOLKOMRÖSTNING för alla mantalsskrivna ovan Lappmarksgränsen så är problemet löst för de levande idag.  EN ENDA FRÅGA;   Ska ett fåtal samiska husbönder få bestämmanderätt ovan lappmarksgränsen vad gäller jakt, fiske, och övrig samhällsutveckling?

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.

Skicka din insändare till: redaktionen@jaktjournalen.se

Debattör
Sivert  Öderyd