Debatt: ”Låt fiskbestånden återhämta sig – inför säljakt”

Sverigedemokraterna i Stockholm vill att säljakt införs och att det blir tillåtet att handla med sälprodukter. Det skriver gruppledaren Gabriel Kroon i den här debattartikeln.

Sverigedemokraten Gabriel Kroon efterlyser säljakt. Foto: Sverigedemokraterna och Gettyimages, montage

I Stockholms Skärgård finns det många fördelar med att upprätthålla en balanserad naturmiljö mellan människa, djur och natur. Alla är viktiga kugghjul i skapandet av en långsiktigt hållbar utveckling. Tidigare har gråsälarna varit hotade till antalet på grund av utsläpp av miljögifter i Östersjön. Men sedan mitten på 80-talet har sälbeståndet återhämtat sig. De senaste åren har man räknat till cirka 30 000 gråsälar i Östersjön.

Nu är de så många att de orsakar omfattande skador på fisket i skärgården. Både på själva fiskeutrustningen och på själva fiskebestånden. I de fallen där skadorna anses kunna bli allvarliga kan Naturvårdsverket i dag ge tillstånd till skyddsjakt när andra förebyggande metoder inte fungerar.

”Obalans”

Dock är det en obalans i skärgården mellan sälbeståndet och fiskebeståndet. Det orsakar en långsiktigt ohållbar situation som får ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser för både djur och människor.

Vi ser ett värde i att utveckla en licensjakt på säl i Stockholms skärgård i linje med dagens regionala skyddsjakt. Vi vill också att handel med sälprodukter tillåts för att inte slösa med resurser. Åtgärderna ska utformas för att reglera sälbeståndet och hitta en sund balans med fiskebeståndet. Vår förhoppning är att detta leder till en bättre miljö i Stockholms skärgård där alla kan hitta sin plats.

Gabriel Kroon (SD)
Gruppledare, Region Stockholm

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.
Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SJF ordförande: ”Man kan inte ljuga i ett styrelserum”

Under gårdagens årsstämma på Svenska Jägareförbundet röstades ledamoten Rickard Axdorff oväntat bort och hans plats lämnades tom. Förbundsordförande Torbjörn Larsson säger att det handlar Axdorff har agerat illojalt och ljugit. Frågan ska ha handlat om förbundets plats i WWF Förtroenderåd.
ANNONS ▼