Debatt

Debatt: Länsstyrelsens kraschlandning

Länsstyrelsen agerar fullständigt galet i frågan om avlysning anser debattören.
Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen har i vinter avlyst jaktområdet G2c inom Girjas sameby från 5 februari till 15 april. (Området är cirka fyra mil långt och omfattar cirka 27 000 hektar). Motiveringen, att ge renarna betesro, innebär att vinterjakten på ripa, främst fjällripa, förbjuds, skriver Kjell Brännström mångårig medarbetare på Jaktjournalen och engagerad småviltsjägare i Norrbotten.
På uppdrag av staten förvaltar länsstyrelsen jakten i fjällvärlden och ska, enligt gällande regelverk, upplåta jakt om ”någon olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen”. Länsstyrelsens avlysning resulterade i en hätsk diskussion bland jägarna. För att hyfsa debatten och inte ytterligare elda på ett spänt förhållande beslutade Svenska Jägareförbundet att bekosta en kontrollflygning med helikopter. Syftet var i första hand att kunna visa att det fanns så mycket ren att avlysningen var befogad. I andra hand, om det inte några större renmängder hittades, skulle länsstyrelsen upplysas om detta. För att få en opartisk beskrivning erbjöds SVT att följa med. Endast cirka 70 renar sågs och de som flög gjorde bedömningen att det var fullt möjligt att jaga utan nämnvärt störa renarna. Flygningens mest uppseendeväckande resultat var dock hur en enhetschef på länsstyrelsen uttryckte sig i Nordnytt. Han tyckte tilltaget var ”fördjävligt” och ”brottsligt”! Både ett anmärkningsvärt yttrande, och en egendomlig ståndpunkt, av en företrädare för staten. Här har vi två intressen, renskötseln och jakten, som i denna sak har olika uppfattning. Länsstyrelsens uppgift är då vara att, utifrån vad lagen föreskriver, väga båda intressena mot varandra och fatta ett beslut, grundat på fakta, som helst är begripligt för båda. Men i detta fall accepterar länsstyrelsen den ena partens ståndpunkt rakt av och avlyser området. När så den andra parten genomför en flygning i syfte att samla fakta och kontrollera om man kanske är ute i ogjort väder (det hade ju kunnat finnas massvis med ren) blir man utskälld i TV. Istället borde länsstyrelsen tagit emot de nya uppgifterna, granskat dem och kanske fogat dem till beslutsunderlaget. Nu förmedlas ett intryck av maktfullkomlighet och att frågor om avlysningar sköts av länsstyrelsen och samebyarna. Punkt. Enhetschefens kraftiga reaktion fick också många att höja på ögonbrynen och undra hur det egentligen står till på länsstyrelsen. Vem företräder den – samebyn eller staten (allmänheten)? Statliga myndigheter ska och måste granskas kritiskt, det är inte minst senaste tidens skandaler ett bevis på. Bra myndighetsutövning kräver att beslut nagelfars vid behov. Även om de anställda tycker det är jobbigt ingår det i yrket. Öppenhet är viktigt, därför var det bra att Svenska Jägareförbundet tog med SVT på flygningen. Det ökar trovärdigheten. Dagen efter teveinslaget gjorde länsstyrelsen tillsammans med samebyn en ny kontroll av samma område. Då hittades tre gånger så många renar som två dagar tidigare. Varför var ingen oberoende granskare med då? Jägarnas förtroende för länsstyrelsens hantering av jaktfrågor är i botten. Detta ärende är ytterligare ett praktexempel på undermålig hantering. Fortsätter detta kan länsstyrelsen skadas i större omfattning. Om en enhet tillåts fungera uselt, hur är det då på andra? Kjell Brännström