Debatt

Debatt: Känslor styr vargpolitiken

Debattskribenten efterlyser en mer rättvis fördelning av den svenska vargstammen. Foto: Gettyimages
Örebro län som motsvarar knappt 1,9 procent av markarealen i Sverige hyser idag mellan 45 och 50 vargar. Det vill säga cirka 20 procent av den svenska vargstammen finns i Örebro län, skriver moderata riksdagsledamoten Lotta Olsson i den här debattartikeln.
Vargpolitiken var tänkt att bygga på fakta, vilket dock inte verkat vara fallet. Fortfarande är det känslor och inte lagar som styr över vår vargpolitik, speciellt från dem som inte vargen i sitt eget närområde. Vissa vill tom ha en större vargstam än vad som är beslutat, men man vill inte ha dem i sitt eget län. Riksdagen har enats om ett att Sverige ska ha en population på 170 – 270 vargar. Från Moderaterna förordar vi 170 djur. Om populationen blir större ska man tillåta skyddsjakt på varg. Denna nivå bygger på att den svenska vargstammen är kraftigt inavlad och att det behövs både ett så stort antal vargar för att säkra vargen genetiskt samt att det också behövs tillskott på nya vargar via invandring av nya vargar, företrädesvis från Ryssland. På detta sätt är den svenska vargpolitiken uppbyggd. Nu finns 300 vargar enligt förra årets beräkningar, trots detta kommer vargjakten i vargtäta områden inte att tillåtas detta år. Naturvårdsverket håller alltså en högre vargstam i landet än vad riksdagen beslutat, ett märkligt fenomen eftersom alla verk är underställda Riksdagens beslut. Samtidigt tillåts vargar att skjutas via skyddsjakt snabbt i icke vargtäta län.

Lotta Olsson (M)

Inget riksdagsbeslut

Örebro län som motsvarar knappt 1,9 procent av markarealen i Sverige hyser idag mellan 45 och 50 vargar. Det vill säga cirka 20 procent av den svenska vargstammen finns i Örebro län. Det finns 11 revir som mer eller mindre är stationära i eller med jaktmarker i vårt län. Detta trots att länet geografiskt är ett genomsnitt av Sverige, har ett stort lass av att bära vargens överlevnad, lagt just på vårt län. I en debatt i Riksdagen 6 december med Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) hävdade ministern att vargen ska finnas där den gör minst skada. Varför Regeringen genom sina länsstyrelser då valt ut Örebro län som de som ska bära största vargtrycket per kvadratkilometer är oklart. Detta finns inget riksdagsbeslut, vilket jag kommer debattera med landsbygdsministern om i januari. Den svenska vargpolitiken måste vila på en demokratisk grund, det vill säga de riksdagsbeslut som fattats. Om Regeringen då väljer att ensidigt låta vissa län bära hela ansvaret för vargens överlevnad i Sverige, bör man förklara varför. Mig veterligen har Örebro län inte uttryckt någon önskan om att ta detta ansvar. Vargen är ett riksansvar och inte ett länsansvar.

”Mera rättvis fördelning”

Vi vet att då antalet vargrevir ökar leder det också till konsekvenser. Trots att alla medel för vargstängsel förbrukats i länet, har våra fårbönder inte lyckats hålla vargen utanför hagarna. Därför slutar nu flera med sin verksamhet. Hundar blir dödade av varg under jakt, mycket tragiskt för de drabbade. Är det så här man vill se landsbygdens framtid och i så fall varför ska Örebro län få betala det högsta priset för den svenska vargstammen. Det är när man tillämpar lagstiftning så sätt som man nu gör, som människor inte litar på politiken. Ska vi överhuvudet taget ha en livskraftig vargstam i Sverige får regeringen ta fram förslag på hur man får till en mera rättvis fördelning av populationen. Vi kan inte ha lagstiftning som tillämpas lite som man vill ute i våra myndigheter. Alla län måste ta sitt ansvar inte bara Örebro län och fyra län till. I annat fall måste vi kraftigt reducera antalet vargar som landet kan hysa och anpassa antalet till de fem län som idag tar ansvar för den svenska vargen. Lotta Olsson (M) Riksdagsledamot, Örebro Län Artikeln publicerades först i Karlskoga Tidning
Var med i debatten! Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se