Debatt: Jägareförbundet vill minska betesskadorna

"Låt oss tillsammans hitta lösningar på betesproblematiken och samtidigt minska konflikterna mellan jägare och skogsbruk." Det skriver Svenska Jägareförbundets Torbjörn Larsson och Göte Johansson i den här debattartikeln.

Jägareförbundet bjuder in till en samförståndslösning kring betesskadorna. Foto: Gettyimages

Svenska Jägareförbundet startade kampanjen Rädda älgen för att visa upp älgens utsatthet. Denna beror på att många olika trender påverkar älgen på ett negativt sätt. Samtidigt finns det på vissa håll alldeles för omfattande skador på tallplanteringar. Men Sverige är stort och avlångt. Förutsättningarna ser väldigt olika ut både för skogsbruket och viltet.

Målet med kampanjen är inte att öka konflikterna mellan jägarna och skogsbruket. Tvärtom. Kampanjen syftar till att peka på problemen – de misstag som både jägare och markägare har gjort under lång tid – och lyfta fram förslag till lösningar.

Göte Johansson

För få tallplanteringar

För vi tror att Jägareförbundet och skogsbruket är ganska överens om problembeskrivningen, men vi har olika syn kring hur betesproblematiken ska lösas.

Låt oss vara tydliga. Vi äger problemet gemensamt och ingen part kan lösa det på egen hand. Vägen framåt är genom bättre dialog, mer samarbete och kompromisser.

Vi har noterat att Skogsstyrelsen, skogsbolag och många markägare vill föryngra skogen med mer tall. Detta är en mycket positivt riktning.

Problemet är att de faktiska planteringarna sker på för få ställen, så de tallplantorna som kommer i jorden blir extremt exponerade för viltbete.

Vi behöver därför hitta lokala gemensamma mål för såväl föryngring med tall som hur viltstammarna ska se ut på lokal och regional nivå.

Torbjörn Larsson

En inbjudan

För att bli framgångsrika behöver vi hitta ett forum där huvuddelen av markägarna och jägarna finns representerade. För vi kommer inte åt problemet om bara ett fåtal försöker göra rätt.

Alla måste hjälpas åt och hitta kompromisser som leder till faktiska lösningar. Det gör man inte genom att försöka maximera den ena sidans mål. Jägarna vill ha bra viltstammar och markägarna vill ha ett lönsamt skogsbruk. Vi kan hitta nycklar till den låsta situationen om vi samarbetar.

Denna debattartikel är därför en inbjudan till markägarorganisationer och skogsbolag. Svenska Jägareförbundet och Jägareförbundet Västra Götaland Väst vill hitta lösningar. Låt oss mötas i syfte att hitta lösningar och vägar framåt.

Det finns forskningsunderlag och erfarenheter som kan utgöra startpunkten för våra samtal.

Låt oss tillsammans hitta lösningar på betesproblematiken och samtidigt minska konflikterna mellan jägare och skogsbruk. Då visar vi att vi tar ansvaret för såväl vilt som skogsbruk – på både kort och lång sikt.

Göte Johansson
Ordförande i Jägareförbundet Västra Götaland Väst

Torbjörn Larsson
Förbundsordförande Svenska Jägareförbundet

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vargvalp konstaterad i Sjundareviret

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fått en bild på en vargvalp i Sjundareviret och kan därför bekräfta att föryngring ägt rum, något som de tidigare förväntat sig men inte kunnat konstatera.

Ledare: Tio år av misslyckad vargförvaltning

Det må vara tioårsjubileum av Sveriges nya rovdjurspolitik, men jag ser ingen anledning att fira något. Kvar är bara bevisen för att beslutsfattare inte bryr sig om oss jägare, skriver chefredaktör Daniel Sachez.

Terroriserande älgar skjutna

Under två månaders tid har en älgko med två kalvar satt skräck i Lerumsborna. Två hundar har sparkats ihjäl och folk har blivit skadade och jagade. Nu har älgarna skjutits.

Bilden visar en gammal skottskada, menar SVA

Bilden från obduktionen visar det som SVA:s personal menar är en gammal skottskada på Älvkarlebyvargen. Veterinärerna håller för sannolikt att det är en kula som gått igenom nedre delen av buken på vargtiken.

Ny skjutbiograf i Skaraborg

Nu slipper jägare i Skaraborg resa långt för att uppleva rolig skytteträning mot rörliga mål på så kallad skjutbiograf. Ett stenkast från Hornborgasjön har nämligen Bosgården byggt en anläggning.

Länsstyrelsen Kalmar svarar på kritiken om lojakten

Svenska Jägareförbundet i Kalmar län riktar skarp kritik mot den knappa tilldelningen i vinterns licensjakt på lodjur. Länsstyrelsens vilthandläggare, Mattias Persson, svarar här skriftligt på kritiken och förklarar hur länsstyrelsen resonerat.
ANNONS ▼

Annonser