Debatt

Debatt: Helander svarar om Centerpartiet och vargarna

Centerpartisten Peter Helander svarar Jaktjournalens krönika om Centerpartiets vargpolitik. Foto: Privat och Gettyimages
"Centerpartiet bildades för 110 år sedan för att se till att landsbygden hade likvärdiga villkor som staden. Det skriver Centerpartiets vikarierande landsbygdspolitiske talesperson, Peter Helander, i sin debattartikel som är ett svar på fredagens krönika i Jaktjournalen.
Jaktjournalens Mikael Moilanen undrade i en krönika i fredags om Centerpartiet längre kan kallas ett landsbygdsparti. Bakgrunden är att partiet inte röstar för förslaget om att pressa ned den svenska vargstammen till 170 individer som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna står bakom. Nu svarar Peter Helander.

Vill lugna

Jag kan lugna Moilanen och Jaktjournalens läsare att vår ståndpunkt har inte ändrats ett enda dugg sedan vi var med och drev igenom de beslut som Alliansregeringen föreslog och riksdagen röstade igenom 2013. Vi anser att regeringen på punkt efter punkt inte levererat det som riksdagen beslutade. I beslutet sa vi att vargstammens koncentration skulle minska där den var som tätast. Detta har regeringen ignorerat. Vargstammen skulle finnas i hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotland. Här har regeringen inte gjort något. Vargens förekomst skulle begränsas i de län som har fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar. Regeringen har valt att inte ta tag i problemet. Viltförvaltningsdelegationerna syfte var att uppnå acceptans för rovdjuren och åstadkomma ett reellt regionalt ansvar och lokalt inflytande över rovdjursförvaltningen. Detta är inte uppnått. Tamdjurshållning skulle inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn skulle tas. Detta har inte skett. I underlagen till riksdagsbeslutet från vargkommittén lyfter man det tydliga ansvarstagandet gentemot ursprungs- och glesbygdsbefolkning, dialog och samverkan samt acceptans för vargpolitiken på landsbygden. Här har regeringen misslyckats.

”Demokratiskt övergrepp”

Antalet vargar i hela landet skulle ligga inom referensområdet 170–270 individer vilket var baserat på forskningens redovisning av att minsta livskraftiga populationen låg på 100 individer. Här har regeringen valt att avsiktligt bryta mot riksdagens beslut. Det är upprörande att regeringen ignorerar riksdagen och att man låter Naturvårdsverket sätta en referensnivå över det riksdagen beslutat är ett demokratiskt övergrepp som upprört många av oss. Innan vi sätter nya mål så borde vi se till att de beslut riksdagen fattat genomförs. Centerpartiet ser de problem som vargen skapar för djurägare och jägare och koncentrationen måste minska. För att åstadkomma detta tror vi inte att sätta ett nytt mål för antalet individer är det bästa. Det skulle fastna i en stor byråkrati med många överklaganden och ett stort antal år i EU-domstolen. Vi vill istället genom samförvaltningen av den skandinaviska vargstammen, licensjakt och förbättrad skyddsjakt minska vargstammen. I slutet av april hade Sverige DNA-inventerat 353 vargar, vilket gör att den svensk-norska stammen borde hamna på runt 400 individer plus tio procent som inte hittas i inventering. Till detta ska de valpar som fötts i år läggas.

”Skillnaden inte så stor”

Tyvärr röstade bara C, KD och SD på förslaget om samförvaltning. Moderaterna valde av någon anledning att inte ställa sig bakom detta förslag. Däremot har C, KD, M och SD ställt sig bakom förslaget om att vargstammen behöver minska där den är som störst och att antalet vargar som kan skjutas ska ta hänsyn riksdagens beslutade mål om 170–270 individer. I beslutet står det också att hänsyn ska tas till älgstammens storlek och hur människors trygghet och livskvalitet påverkas. Skillnaden mellan oss partier är inte så stor som några försöker påvisa. Centerpartiet vill inte fastna i en sifferbyråkrati utan vi vill se resultat och genomförande av det som riskdagen redan beslutat. Att minska antalet individer i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Örebro och Västmanland är viktigt. Dagens indelning i vargförvaltningsområden gör att vi får en inlåsningseffekt och det ligger bakom det vi sagt om att vi kan tänka oss att minska antalet vargar ner mot 170 i de områden där vargtrycket är som störst idag. Även 170 vargar skulle vara för många om de är samlade i Dalarna.

”Förtroendekris”

De senaste månaderna har Centerpartiet arbetat med att ta fram förslag om en förbättrad och effektivare skyddsjakt som vi kommer att presentera inom kort. Samförvaltning, ökad licensjakt, förbättrad skyddsjakt gör att vi snabbt skulle kunna lösa de problem som rovdjursförvaltningen orsakar idag. Centerpartiet anser att vi behöver en viltmyndighet eftersom det finns en förtroendekris för hur Naturvårdsverket hanterar frågor som berör viltförvaltningen. Naturvårdsverkets fokus har varit på att bevara i stället för att förvalta. Centerpartiet bildades för 110 år sedan för att se till att landsbygden hade likvärdiga villkor som staden. De frågorna är lika aktuella idag och genomsyrar vårt dagliga arbete på alla de ställen där vi verkar. Peter Helander (C) Riksdagsledamot för Dalarna

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se