Debatt

Debatt: ”Förbundet står alltid på jaktens sida”

Svenska jägareförbundets kommunikationschef Magnus Rydholm anser att förbundet måste beakta hur nya lagar och produkter påverkar jakten på både kort och lång sikt. Detta är ett svar på Jaktjournalens ledare.
(Detta är ett svar på: Ett förbund ska stå på jägarnas sida!) Jaktjournalens chefredaktör Daniel Sanchez uttrycker i sin krönika att han tycker att Svenska Jägareförbundet tydligare borde vara jägarnas fackförening – och alltid stå på jägarnas sida. Här kan vi konstatera att vi är helt överens. Förbundet ska alltid stå på jaktens och medlemmarnas sida. Men vi är inte helt överens kring hur vi kommer dit och vad som ingår i den rollen. Svenska Jägareförbundets tycker att det är viktigt att all jakt baseras på fakta och forskning. Detta skapar trygghet när jakten ifrågasätts och det skapar tilltro oss jägare. Förbundet gillar därför inte när myndigheter eller politiken beslutar om saker utan att veta vilka konsekvenser detta kan få. Sådant kan i förlängningen påverka allmänhetens syn på jakt, säkerheten och mycket annat.

Fakta saknas

När det gäller frågan om termiska sikten (värmesikten) saknas sådan fakta. Därför är det helt naturligt för förbundet att vara kritiskt. Förbundet är alltså inte kritiskt till termiska sikten i sig, utan att tillåta dessa innan vi vet vilka konsekvenser det kan få. Daniel Sanchez exemplifierar sina argument med ett exempel ifrån när han arbetade på en pulverlackering. Jag tillåter mig använda samma exempel. Jag tror ingen vill att Sverige ska tillåta nya pulverlacker som kan orsaka sjukdomar för de som målar eller använder produkterna. Det är här fackföreningen kommer in. Det behövs en bra faktabas innan man tillåter saker. Och för termiska sikten saknas detta. Jägareförbundet är alltså den fackförening för jakten som Daniel Sanchez önskar. Och i den rollen måste Svenska Jägareförbundet beakta hur nya produkter och lagar påverkar jakten på både lång och kort sikt. Gör vi inte de är vi enbart enkelspåriga populister. Och sådana gynnar definitivt inte jakten på lång sikt.
Magnus Rydholm Kommunikationschef Svenska Jägareförbundet

Svar direkt:

Jag håller med om att beslut ska baseras på fakta och forskning. Och jag tror att Jägareförbundet är bra på just det. Men när ni i det här fallet säger er sakna fakta slår ni på bromsen, avstyrker förslaget och bjuder till och med jaktmotståndare på argument. Nej med enskilde jägaren i fokus hade det räckt med ett enkelt: ”Vi saknar underlag för att uttala oss i frågan”. Det här är ett i högsta grad aktivt beslut och en tydlig markering. Så varför var den markeringen så viktig att göra för förbundet? Varför var det så viktigt att till och med efter beslutet var taget, ta avstånd från de jägare som väljer att jaga med termiska sikten? Det är jag genuint nyfiken på.
Daniel Sanchez Chefredaktör

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se´