Jaktnyheter

De finska rovdjurskartorna – byggda på ideellt arbete

Så här fördelade sig de 59.000 rovdjursobservationerna i Finland under 2023. Bild: Naturresursinstitutet

De finska myndigheterna medger att de är helt beroende av frivilligarbetare och allmänhetens rapporter för att fastställa storlekarna på rovdjursstammarna. Under 2023 kom det in 59.000 observationer från privatpersoner och frivilligarbetare.

Yle rapporterar om rovdjursinventeringarna, som Aku Ahlholm, kommunikationschef på Forsstyrelsen, är mycket stolt över.

– Vi är jättebra på det här. Om någon vet hur många djur det finns i skogen så är det vi i Finland, säger Aku Ahlholm till Yle.

Men han framhåller att det är frivilligarbete som är avgörande för framgångarna.

– Vi som jobbar i branschen har inte möjlighet att kolla alla observationer, granska dem och skriva ner dem, så det mesta görs av frivilliga insamlare och rovdjurskontaktpersoner. Det är ett jättestort arbete som de gör, säger Ahlholm till Yle.

Ideellt arbete

Det finska systemet bygger på så kallade rovdjurskontaktpersoner, som jobbar ideellt och rycker ut och granskar observationer som allmänheten skickar rapporterar om och tar DNA-prov.

Med ledning av resultatet i inventeringarna vet man exempelvis att Finland har en vargstam på cirka 300 individer.

Finland har i dag 2.500 rovdjurskontaktpersoner. Men de får gärna bli fler, framhåller Aku Ahlholm.

Antalet rapporterade rovdjursobservationer i Finland var under fjolåret:

Lodjur, 32.000
Björn, knappt 10.000
Järv, 5.000
Varg, 12.000

Under 1990-talet samlade man årligen in cirka 2.000 observationer av rovdjur i Finland. Under 2023 var siffran 59.000.