Därför vill regeringen utreda om fällavgifterna ska bort

Regeringen vill ha utrett om dagens system med fällavgifter ska ersättas med så kallad områdesfinansiering för jakt på älg och kronhjort. Problemet är att det fattas pengar för administrationen i vissa områden.

Avgiften ska bli den samma, tänker sig regeringen, oavsett hur stora områden det handlar om. Foto: Gettyimages

Land Skogsbruk rapporterar att regeringen ser problem med dagens fällavgifter som jägarna betalar i efterhand. Felet är dåligt samband mellan exempelvis antal skjutna älgar och samhällets kostnader för administrationen.

”Ska vara självfinansierad”

Det är svårt att få pengarna att räcka till i områden där det skjuts få älgar.

– Systemet fungerar bra i de län där det skjuts många älgar, men i områden där det skjuts få älgar måste länsstyrelsen kompensera med pengar från det egna förvaltningsanslaget. Det är inte meningen att det ska fungera på det sättet eftersom målet sedan 2012 är att förvaltningen av älgjakt ska vara självfinansierad och alltså inte betalas med skattepengar, säger Carl-Johan Lindström, vilthandläggare på Naturvårdsverket, till Land Skogsbruk

”Samverkan – positivt”

Carl- Johan Lindström utesluter att höjda fällavgifter i områden med låg avskjutning skulle vara ett alternativ. Idén är istället att införa en årlig avgift som är fast, oavsett hur stort området är.

– Det kan även leda till att det blir mer samverkan mellan olika områden, vilket är positivt, säger Carl-Johan Lindström till Land Skogsbruk.

Utredningen gäller främst älg och kronhjort och regeringen vill ha Naturvårdsverkets syn på saken senast 15 oktober 2020.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼