Därför vill regeringen utreda om fällavgifterna ska bort

Regeringen vill ha utrett om dagens system med fällavgifter ska ersättas med så kallad områdesfinansiering för jakt på älg och kronhjort. Problemet är att det fattas pengar för administrationen i vissa områden.

Avgiften ska bli den samma, tänker sig regeringen, oavsett hur stora områden det handlar om. Foto: Gettyimages

Land Skogsbruk rapporterar att regeringen ser problem med dagens fällavgifter som jägarna betalar i efterhand. Felet är dåligt samband mellan exempelvis antal skjutna älgar och samhällets kostnader för administrationen.

”Ska vara självfinansierad”

Det är svårt att få pengarna att räcka till i områden där det skjuts få älgar.

– Systemet fungerar bra i de län där det skjuts många älgar, men i områden där det skjuts få älgar måste länsstyrelsen kompensera med pengar från det egna förvaltningsanslaget. Det är inte meningen att det ska fungera på det sättet eftersom målet sedan 2012 är att förvaltningen av älgjakt ska vara självfinansierad och alltså inte betalas med skattepengar, säger Carl-Johan Lindström, vilthandläggare på Naturvårdsverket, till Land Skogsbruk

”Samverkan – positivt”

Carl- Johan Lindström utesluter att höjda fällavgifter i områden med låg avskjutning skulle vara ett alternativ. Idén är istället att införa en årlig avgift som är fast, oavsett hur stort området är.

– Det kan även leda till att det blir mer samverkan mellan olika områden, vilket är positivt, säger Carl-Johan Lindström till Land Skogsbruk.

Utredningen gäller främst älg och kronhjort och regeringen vill ha Naturvårdsverkets syn på saken senast 15 oktober 2020.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser