Jaktnyheter

Därför nobbade brukarorganisationer gemensam skrivelse till Regeringen

Företrädare för brukarorganisationer förklarar varför de inte ville vara med på brevet som Föreningen Sveriges Jägare skickat till Regeringen. Foto: Gettyimages

Nu förklarar några av företrädarna för svenska landsbygdsnäringar varför de inte ville underteckna den skrivelse som Föreningen Sveriges Jägare skickat till Regeringen om viktiga jakt- och vargfrågor.

"}}

– Vi har drivit de här frågorna i många, många år. Vi tänker att vi blir starkare om det är många som som trycker på från olika håll, säger ordföranden i Svenska Jägareförbundet, Peter Eriksson.

Ekberg och Föreningen Sveriges Jägare hade hoppats att åtta andra brukarorganisationer skulle underteckna brevet till Regeringen.

Det handlar ny Viltmyndighet, hur art- och habitatdirektivet tillämpas i Sverige och paragraf 28 i jaktförordningen.

Brevet till Regeringen finns att läsa här.

”Viktiga frågor”

– Det är viktiga frågor och vi är gärna delaktiga i processen, om vi beslutar oss för att skriva någonting tillsammans i framtiden. Det tar ett tag innan man lär känna varandra och blir samspelta. Längre fram kan vi kanske göra en skrivelse ihop, säger Peter Eriksson.

Jacob Gustavsson, ordförande i Viltmästarförening, är ute på jakt när Jaktjournalen ringer.

– Jag har inte tid att lämna några kommentarer just nu. Vi kan höras en annan dag, säger Jacob Gustavsson.

För sin egen talan

Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet, tycker att det är jätteviktiga frågor Föreningen Sveriges Jägare tar upp i skrivelsen.

– Vi valde att inte skriva under eftersom vi anser att vi blir mer trodda om vi för vår egen talan. Det blir problem när man blandar ihop tamdjur och vilda djur och jakt. LRF skrev inte heller under, säger Gudrun Haglund-Eriksson.

Vill lyfta nya frågor

Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund, anser också att det är viktiga frågor som Föreningen Sveriges Jägare tar upp i skrivelsen.

– Vi har drivit de här frågorna under lång tid och tror att det är viktigt att vi lyfter nya frågor. Det är bra att en ny organisation trycker på – och så ser vi fram emot att kunna driva nya frågor tillsammans, säger Solveig Larsson.

Ekberg beklagar

Thomas Ekberg, ordförande i Föreningen Sveriges Jägare, beklagar att de andra brukarorganisationerna inte ville ställa sig bakom brevet till Regeringen.

– Vi hade kunnat få ett starkt tryck om vi gått fram med en gemensam skrivelse, med organisationer som tillsammans har en miljon medlemmar. Jag tror att vi över tid måste jobba ihop – det är kanske problemet, att man drivit de här frågorna en och en. Men jag ger inte upp och har idéer om framtida samarbete, säger Thomas Ekberg.

De övriga organisationerna som inte satt sina namnteckningar under brevet till Regeringen är Förbundet Sveriges Småbrukare, Svenska Kennelklubben, LRF och Sveriges Jordägareförbund.