Jaktnyheter

Dags för vårbockjakt – jakten Jägareförbundet vill slopa i flera län

Mellan den 1 maj och 15 juni är det lov att jaga råbock. Jägareförbundet vill riva upp beslutet som de var med att driva igenom. Foto: Gettyimage

Den första maj inleds vårbockjakten i hela landet. En jakt många jägare inte törs säga att de bedriver. Efter genomförandet av de nya jakttidsförändringarna häromåret har Svenska Jägareförbundet kovänt och säger sig nu arbeta med att få bort vårjakten i de södra delarna av landet.

Den första juli 2021 trädde nya jakttider i kraft för ett flertal arter. Efterspelet kom i stort att handla om rådjursförvaltning. I de nya jakttidsreglerna öppnades det upp för jakt på vårbock i hela landet mellan första maj och 15 juni. Detta hade tidigare varit förbehållet de fem länen Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Protesterna från jägare i söder var stora och vårbockjakten kom också att bli en brännbar fråga bland representanter från Svenska Jägareförbundets sydsvenska län.

Har kontakt med landsbygdsministern

Enligt Peter Eriksson, ordförande för Svenska Jägareförbundet jobbar förbundet med att få till en förändring men det ser mörkt ut den närmsta tiden.

– Jag har god och ofta kontakt med landsbygdsministern och vi har diskuterat detta, men det verkar inte finnas intresse att göra något åt jakttiden just nu.

Peter Eriksson säger att förbundet däremot jobbar med frågan och kommer börja sin interna process tidigt inför nästa revidering av jakttiderna.

Inför jakttidsförändring sa förbundet en sak och länsföreningar en annan. Var det en stor konflikt i förbundet?

– Det var aldrig någon konflikt inom förbundet. Vi menade att länen själva skulle få vara med och bestämma. De län som inte ville ha vårbockjakt skulle slippa. De lokala och regionala förutsättningarna ska råda, säger han.

Förbundet stod bakom vårbockjakt

Men så lät det inte då. Jaktjournalen bevakade processen med beredningsarbetet kring de nya jakttiderna och då, för tre år sedan lät det annorlunda. Så här skrev Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande i februari 2020.

”Vad gäller vårjakten på råbock föreslår förbundet att denna möjlighet införs i hela landet. Erfarenheterna från de län som haft denna möjlighet är goda. Förbundet vill dock noga följa utvecklingen av denna jaktform så att den inte verkar mot en skev könskvot i rådjursstammen.”

Torbjörn Larsson, som då var ordförande sa i en intervju med Jaktjournalen samma månad.

– De som är positiva är främst de som bor i grannlänen till länen där man i dag jagar vårbock. Det är ungefär 50-50 mellan dem som vill ha den jakten och de som inte vill ha den. Sedan har vi ett stämmobeslut på att vi ska jobba för mer jakt för medlemmarna. Därför vägde det över så att vi föreslår vårbocksjakt i hela landet.

I maj 2021 när Näringsdepartementet offentliggjorde de nya jakttiderna intervjuades riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné i Jaktjournalen. Han tyckte de nya jakttiderna blev bättre än han vågat hoppas på, men menade att vårbockjakten splittrar den svenska jägarkåren.

– Det som oroar mig lite grann är vilka signaler det sänder till omvärlden när vi säger ”nej, det här klarar inte jägarna av”. Bilden vi då kommunicerar kan få konsekvenser i framtiden.

Rädsla för överbeskattning

Knäckfrågan kring vårbockjakten handlar framför allt om uttaget. Tål den lokala rådjursstammen jakttryck efter bock både på våren och i augusti. Svaret på den frågan finns i skogen. Hur många råbockar håller marken? Om det årliga uttaget kan vara en bock så ska det bara skjutas en bock. Om den skjuts i maj eller augusti torde inte spela någon roll. Problemet uppkommer först om stammen dubbelbeskattas. Och det är framför allt detta en del jägare i sydsvenska län är rädda för.

– Där finns en helt annan ägosplittring än längre norrut, många små fastigheter och mycket mer kommersiell jakt. Det finns en rädsla för att kvalitéten och medelåldern bland bockarna sjunker, sa Daniel Ligné i en intervju med Jaktjournalen inför förra årets vårbockpremiär.

Vad tycker du om vårbockjakten? Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.

Skicka din insändare till: redaktionen@jaktjournalen.se