Ledare

Cirkus Varg slår nya kullerbyttor

holger.jpgEfter förra vinterns varginventeringar konstaterades minst 43 familjegrupper i Skandinavien. I 38 av dessa har föryngringar dokumenterats, 3 i Norge och 35 i Sverige! Det svensk-norska beståndet uppskattas till cirka 400 vargar, av dessa finns enligt denna uppskattning 320 i Sverige, plus 50 stycken som lever i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Men detta är en dold matematik, i all annan viltförvaltning räknar man med alla djur som inventeras. Men inte när det gäller varg. Minst 600 vargar I våras föddes ytterligare 150–200 vargar i Sverige som också ska leva av vilt och tamdjur. Med andra ord en kraftfull predation som lämnas utan hänsynstagande. Men för jägare, tamdjursägare och mark­ägare kan man inte strunta i att det faktiskt rör sig om minst 600 vargar, en vargstam som enligt forskarna ökar med minst 15 pro­cent efter naturlig dödlighet. Den som inte förstår att 40 vargkullar på­verkar vardagslivet och livskvaliteten borde söka sig ett nytt jobb. Betydelselöst I början av december presenterade länsstyrelserna i varglänen sina varglicenser efter att Naturvårdsverket satt sina riktlinjer för vad en gynnsam bevarandestatus är. Som väntat blev också tilldelningarna i stort sett betydelselösa. I vargtäta Värmland som hyser 47 procent av den svenska varg­stammen ska endast 24 vargar fällas från fyra revir. I länet fanns våren 2014 17,5 föryngring­ar, vilket innebär att i 13,5 av dessa revir kan vargen fortsätta att föröka sig och ställa till stora problem för jägare och tamdjursägare. Tillväxtområden I både Gävleborg och Västmanland har man beslutat sig för att inte tilldela några vargar. Här kommer i stället vargstammen att med myndigheternas goda minne få fortsätta att växa och ställa till problem. I skrivande stund hade länsstyrelserna i Dalarna och Västra Götaland inte tagit be­slut om någon vargjakt, detta drygt en vecka efter de övriga länsstyrelserna. Tyvärr talar mycket för att det inte blir någon vargjakt i dessa län, och om det blir jakt blir den förmodligen helt betydelselös. Otacksam uppgift Att sitta i en viltförvaltningsdelegation kan vara en mycket otacksam uppgift. Man lägger ner massor av tid och engagemang för att ta fram en hållbar förvaltningsplan för både varg och annat vilt. Ett exempel är viltförvaltningsdelegatio­nen i Västra Götaland som röstat för vargjakt i Kroppefjällsreviret, med siffrorna sex för och tre emot. Emot var bland annat lands­­hövdingen, och eftersom viltförvaltningsde­legationen bara får besluta i övergripande frågor och inte i detaljer blir det förmodligen ingen jakt. Samma länsstyrelse har tidigare avslagit licensjakt med motiveringen att det inte finns någon föryngring i länet. Men i Krop­pe­fjällsreviret finns en föryngring, och när skyddsjaktsansökan lämnas in avslås den med motiveringen att vargvalparna kan bli föräldralösa… Cirkus Varg har med andra ord gjort en föreställning i Västra Götaland, snart ser vi dem i något annat län, var så säkra. Holger Nilsson