Jaktnyheter

Cirka tio procent av vargarna undgår upptäckt i DNA-inventeringen

Efter DNA-analys av insamlad spillning kan jakten komma att återupptas. Foto: Gettyimages
Uppskattningsvis tio procent av vargarna kommer att undgå upptäckt i den pågående DNA-inventeringen.
Hittills har 337 olika vargindivider konstaterats i Sverige i DNA-inventeringen, som drivs av Naturvårdsverket och pågår till den sista mars. Naturligtvis går det inte att hitta varenda varg och Svensk Jakt har bett Richard Bischof, professor vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, att svara på hur stort mörkertal det kan finnas i vargstammen. Det korta svaret är att cirka tio procent av vargarna aldrig upptäcks. Beräkningen baseras på resultaten från DNA-inventeringen 2017-2018.