Jaktnyheter

Byalag med jaktintresse vill inskränka renbete

Det råder delade meningar om renarnas närvaro på Holmön utanför Umeå. Karta: Eniro

Holmöns byamän vill att länsstyrelsen i Västerbotten inskränker Rans samebys rätt att ha renar på bete på Holmön. Ett argument är att kvardröjande renar stör jakten på ön.

"}}

Holmön ligger i havet utanför umeå och är till ytan 2.395 hektar stor, enligt Wikipedia.

Västerbottens-Kuriren berättar i sin pappersupplaga att Rans Samby sedan 2015 haft renar på vinterbete på ön. Det är under perioden 30 november till 30 april.

Inom Holmöns byamäns samfällighet har man begärt att länsstyrelsen ska inskränka renbetet på ön. Länsstyrelsens personal har sagt nej med hänvisning till Rennäringslagen.

Nu har samfällighetsföreningen överklagat länsstyrelsens beslut och ordförande Sven Nordblad förklarar för Västerbottens-Kuriren att det dels handlar om jakten på ön. Renar som blir kvar på Holmön under sommarhalvåret stör jakt och jakthundsträning.

Dessutom hävdar Sven Nordblad att renlaven är så gott som slut på ön.

Magnus Andersson i Rans Sameby säger till tidningen att samebyn vidtar alla åtgärder de kan för att få med sig renarna vid flytten till sommarbetena. Bland annat ställer renskötarna ut balar med ensilage för att renarna ska hålla sig samlade vid dem när flytten startar.

– I somras var där inte kvar några renar, så det har gått bättre, säger Magnus Andersson till Västerbottens-Kuriren.

Magnus Andersson tillbakavisar påståendet att renarnas bete på Holmön skulle vara slut. Tar renlaven slut kommer renarna att sluta återvända till ön under några år. Han utesluter inte att det kan bli fallet de närmaste åren.