Bröd i björnmage faktor vid utredning om jaktbrott

Med 300 björnbesiktningar under sin tid som naturbevakare har Hans Olov Hansson sett hur maginnehållet på fällda björnar skiftat med åren. – Nu för tiden är mycket vanligt med processad mat i magen. Men enligt miljöåklagare Åse Schoultz är brödet i magen på björnen "en faktor" vid utredning om jaktbrott.

Enligt miljöåklagare Åse Schoultz är brödfyndet i magen en faktor till den inledda förundersökningen. Foto: Gettyimages/montage

Miljöåklagare Åse Schoultz vill ännu inte uttala sig om vad för jaktbrott som misstänks under björnjakten i Dalarna.

– Det handlar om att villkoren i licensjaktsbeslutet ska uppfyllas, säger hon.

Tre saker kan hon ändå bekräfta utan att äventyra utredningen. Det ena är att jaktbrottet gäller den björn som fälldes i samband med en personskada. Det andra är att anmälan inte har något samband med själva personskadan, och det tredje är att maginnehållet är intressant i fallet.

– Att man hittade bröd i magen på björnen är en faktor, säger Åse Schoultz.

Länsstyrelsen har inte anmält

Hans-Olov Hansson, besiktningsman och naturbevakare på Länsstyrelsen i Dalarnas län var i går i kontakt med jaktlaget som fick en deltagare skadad vid en björnattack och där man nu upprättat en förundersökning om jaktbrott.

Hans-Olov Hansson sa till jaktlaget att han inte fäste någon stor vikt vid att björnen hade bröd i magen.

– Nu för tiden hittar vi ofta processad mat i björnarnas magsäck. I början var det kanske lite älgkött i björnarna ibland men annars uteslutande bär.

Enligt Hans-Olov Hansson är besiktningsmannens enda uppgift att föra in uppgifter om maginnehåll i besiktningsprotokollet.

Ska ni anmäla upptäckt av tveksamt maginnehåll vidare till polisen?

– Nä, så är det inte. Vi bara konstaterar vad vi upptäcker.

Hans-Olov Hansson har stor erfarenhet från björnjakten. Hittills har han besiktat 300 björnar sedan han började.

– Det har blivit några stycken genom åren, säger han.

Arne Söderberg är fältansvarig på länsstyrelsen i Dalarnas län. Enligt honom är det inte länsstyrelsen som gjort polisanmälan.

– Inte så vitt jag känner till. Länsstyrelsens tjänstemän har i sin arbetsbeskrivning inte heller någon skyldighet att anmäla tveksamhet maginnehåll till polisen. Möjligen skulle det falla inom eventuellt tjänstemannaansvar men det är något en jurist hade fått kolla på i så fall.

Enligt Anders Söderberg är det inte ens säkert att länsstyrelsen ska anmäla illegala björnåtlar till polisen.

– Vi försöker ta reda på det nu. Det kan lika gärna handla om att anmäla åteln till kommunens miljö- och hälsoavdelning, säger han.

Per Jonson
Daniel Sanchez

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser