Jaktnyheter

Bristande inventering – järvpopulation måste uppskattas

En sameby i Jämtand har fått skyddsjakt på järv i förebyggande syfte beviljad. Foto: Gettyimages

Det har varit svårigheter för länsstyrelsens personal att inventera järvar i Norrbotten i år. Därför måste populationen där uppskattas. Totalt ges järvföryngringarna i Sverige uppgå till 76, men då är alltså inte Norrbotten med.

Det är Naturvårdsverket som meddelar att järvinventeringen i Norrbotten varit problematisk under året. Det är spårningsförhållandena som gjort att länsstyrelsens personal inte kunnat hitta så många järvlyor som de misstänker att det finns. Där har Naturvårdsverket fått göra en uppskattning av populationen i länet i stället.

Myndigheten tror att det skett 30 föryngringar i länet i år.

– Tack vare utvecklingsarbete med att ta fram data från DNA-analyser och populationsmodeller, kan vi i år presentera ett uppskattat resultat för Norrbottens län trots att inventeringen av lyor inte kunnat genomföras i stora delar av länet den gångna säsongen, säger Robert Ekblom, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet, i ett pressmeddelande.

Totalt inventerades det 155 järvföryngringar i Skandinavien under 2023. 64 i Norge och 76 i Sverige, plus de uppskattade 30 i Norrbotten. Omräknat i antal individer meddelar Naturvårdsverket att det finns 512 järvar i landet, exklusive de som finns i Norrbottens län.