Jaktnyheter

Branschorganisation: Vildsvin på avfallsanläggningar inte jättevanligt

Anna-Carin Gripwall. Foto: Pressbild och skärmdump. Montage.

I samband med utbrottet av afrikans svinpest i Fagersta så har det spekulerats om en intilliggande soptipp skulle kunna vara den plats varifrån grisarna kommit i kontakt med smittan. Men hos kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige menar man att spridningsrisken från avfallsanläggningarna inte är överhängande.

Vi kommer aldrig få reda på vart smittan kommer ifrån. Det har statsepizootolog Karl Ståhl tidigare sagt till Jaktjournalen. En möjlig orsak som det har spekulerats om handlar dock om den soptipp som ligger i det område i Fagersta där döda smittade grisar, som burit på afrikansk svinpest, har hittats de senaste dagarna.

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och där är man medveten om att vildsvin ibland bökar inom avfallsanläggningarnas områden. I en mailintervju svarar Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall så här på frågan huruvida risken för smittspridning varit uppe för diskussion:

– Biogödsel som skapas av matavfall hygieniseras och under denna process avdödas smittan. Det finns därför ingen risk med smittspridning genom matavfall eller biogödsel. Sedan är det förstås olyckligt om smittan kan spridas vidare genom de vildsvin som bökar på avfallsanläggningen.

Osäkert hur många anläggningar som finns

Trots att det uppenbarligen förekommit vildsvin inne på anläggningen i Fagersta och att rapporterats om liknande problem från Norrköping så menar hon att det inte är jättevanligt runt om i Sverige.

– Det skulle vi inte säga. Vilda djur kan hinna komma åt matavfall innan omlastning när det inte sker på en inbyggd eller inhägnad platta.

Hur många avfallsanläggningar det finns om runt om i Sverige, och där avfallshanteringen inte är inbyggd, vet hon inte då det finns både kommunala och privata verksamheter. Man har dock en del råd kring avfallshanteringen till sina medlemmar.

– Matavfall bör inte ligga obevakat en längre tid utan omlastningen bör ske tämligen fort så djur inte hinner komma dit. Annars bör man om möjligt hägna/bygga in omlastningsplattan eller matavfallet.

Nu följer man utvecklingen noga.

 – Vi är öppna för dialog med Jordbruksverket och diskuterar med våra medlemmar om bästa väg framåt.