Jaktnyheter

Bra år för finska fjällrävar

Fjällräven har ett starkt år bakom sig i Finland. Arkivbild: Gettyimages

För första gången under 2000-talet förökade sig fjällräven i Finland i fjol. Den positiva utvecklingen av stammen har efter det fortsatt.

Den finska populationen av fjällräv har ett bra år bakom sig. Förra året skedde den första föryngringen på 25 år och under sommaren 2023 har två kullar med minst 16 valpar hittats. Förutom det har man lokaliserat tre lyor till som varit bebodda men utan att några valpar kunde konstaterats, det uppger Narursidan.

– Med tanke på fjällrävsstammens utveckling är det lovande att fjällrävar förutom vid lyorna med valpar även har observerats vid andra lyor, säger överinspektör Tuomo Ollila vid Forststyrelsens Naturtjänster till sajten.

Då tillgången av smågnagare varierar mellan åren krävs stödutfodring.

– Tryggandet av skyddsåtgärdernas kontinuitet och samarbetet med grannländerna är ett villkor för att fjällrävsstammen ska återhämta sig i Finland, säger Tuomo Ollila.

En annan del i arbetet med att stödja fjällräven är jakt på rödräv i fjällområdena.