Jaktnyheter

Bockjägare kan få OK att förstärka vargjakten på Orust

Länsstyrelsens personal i Västra Götaland öppnar för möjligheten att bockjägare får hjälpa till i skyddsjakten på en varg på Orust och Tjörn. Foto: Gettyimages och Per Jonson, montage

Kanske kommer skaran skyddsjägare som jagar Orust-vargen att utökas med bockjägare.
- Det skulle vara en väg att gå för att lyckas med uppdraget att få bort vargen, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

"}}

På söndag är sista dagen då den fårdräpande vargen på Orust får jagas. Det har varit svåra förhållanden för skyddsjägarna – massor med turister och en varg som med jämna mellanrum rör sig i vatten och därmed slutar lämna vittring efter sig.

Men på måndag börjar bockjakten i Sverige. Om alla bockjägare fick hjälpa till skulle chanserna att få omkull Orust-vargen öka radikalt.

Känsligt ämne

Det är ett känsligt ämne för länsstyrelsens personal, eftersom lagstiftningen säger att jakten efter skyddade arter som varg endast får bedrivas under strikt kontrollerade former.

Men Nelly Grönberg tycker sig se en öppning för att släppa in bockjägare i jakten.

– Jag kan inte förstå annat än att jaktledarna på Orust och Tjörn har rätt att utöka antalet jägare.

Hon tänker sig att det kan handla om undergrupper av bockjägare som håller till på olika markområden och som lyder under ledarna för skyddsjakten.

– Jag tycker att jakten är strikt kontrollerat även då. Jag ska diskutera saken med min avdelningschef idag, säger Nelly Grönberg.

Kan snabba på processen

Vargen på Orust-vargen har dräpt cirka 50 får i sex attacker på Orust och en attack på Tjörn. Länsstyrelsens tjänstemän ser det som ytterst angeläget att vargen skjuts.

– Vi behöver bli av med den här individen. Den uppför sig inte som önskat, tyvärr, säger Anita Bergstedt, chef för viltenheten vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kollegan Nelly Grönberg tror att idén om utökat antal jägare, att inkludera bockjägare, kan snabba på processen.

– Det är ingen mening att besluta om skyddsjakt om det sedan absolut inte går att skjuta djuret, säger Nelly Grönberg.