Reportage

F16 – Ny hagelbock från Blaser

Blasers utvecklingsavdelning med sitt hantverkskunnande har slagit till med en ny modern hagelbock – F16. Efter drygt två års utvecklingsarbete kommer bocken med två modeller, Game och Sporting. Jaktjournalen konstaterar att det finns ordentligt med skjutglädje inbyggt i bössan.
Det som gjort Blaser välkänt i Norden är de rakrepeterande studsarna R93 och R8 som blivit stora försäljningsframgångar. Hagelgeväret F3 har varit ett sportskyttevapen som har haft ett handikapp mot de rena jaktvapnen med sin vikt på 3,5 kilo. Det nya hagelgeväret F16 lanserades nu i vår i en serie presentationer runt om i Europa och USA. För Norge och Sverige gjordes detta i norska Röros i mitten på april då ett 40-tal vapenhandlare var inbjudna till en teknisk information och provskjutning. Blasers Hartmut Liedtke, International sales, presenterade geväret utifrån filosofin att ett jaktvapen inte ska väga mer än högst 3 kilo, helst 2,8 kilo. En modern hagelbock ska ha ett förstklassigt avtryckarsystem och vara välbalanserat, vilket man får säga att Blaser F16 har. Utgångspunkten har så klart varit Blaser F3 med de tekniska innovationer som gjort den till ett aktat vapen bland tävlingsskyttar. Eftersom ambitionen har varit att utveckla en hagelbock med en prislapp under eller omkring 3 000 euro har Blaser varit tvingade att skala bort alla ”nice to have” och helt fokusera på ”need to have”. Med Blaser F16 tänker man sig att slå sig in på marknaden där Beretta 692 och Browning 725 har fått vara tämligen ensamma.

Ny mekanism

Blaser F3 har en mekanism med horisontella slagfjädrar som har fungerat väl genom åren. Möjligen med en del problem med tändhattsbrott i de första modellerna. Efter att tändstiften getts en annan vinkel har dessa problem eliminerats. Blaser F16 har hanarna och slagfjädrarna monterade på en bottenplatta som kan demonteras relativt enkelt vid behov. Till detta har man ett avtryckarsystem som fungerar utmärkt. Avtryckarvikten är 1,6 kilo och helt rent utan släp. Ingen av de samlade vapenhandlarna från Sverige och Norge hade någon synpunkt på Blaser F16:s avtryckarsystem. Ett imponerande faktum och ett utmärkt betyg särskilt när Blaser själva menade att F3:ans avtryckarsystem höll högre klass.

Säkring

Blaser F16 har manuell säkring. Säkringstangenten är mycket diskret och designad helt i linje med lådan. Man kan möjligen vara av den åsikten att ett jaktvapen borde ha automatisk säkring när toppleavern förs åt sidan och vapnet öppnas. Att sportingmodellen saknar automatisk säkring känns mera naturligt. Säkringen är dubbelverkande. Den frigör avtryckarstängerna och till detta har man lagt till ett extra hanuppfång i form av ett stålbleck som i säkrat läge helt enkelt mekaniskt hindrar hanarna att slå fram mot tändstiften. Här har Blaser i någon mening tagit idén med låsblocken från D99, K95 och dubbelstudsaren S2. Tändstiften till F16 sitter i ett stålblock som är fastskruvat i lådan med två skruvar. Detta gör att man kan ta loss tändstiften och byta mycket enkelt. Pipväljaren sitter framför avtryckaren och är mycket lätt att använda. Men å andra sidan hur ofta laborerar man med vilken pipa som ska avfyras först? F16 Game_slide

Marknadens lägsta låda

Blaser F16 har enligt Blaser, med två millimeter lägre än F3:an, marknadens lägsta låda. Geväret får med detta mycket låg tyngdpunkt och har som helhet otroligt bra balans. Låsningen sker med en bred underliggande regel och med piporna upphängda på två relativt stora tappar som ger stabil och stadig känsla när vapnet öppnas och stängs.

Kolv

Blaser har valt valnöt av hygglig kvalitet grad 2, enligt Blasers eget system. Mot pristillägg kan man få grad 3 och 4 vilket ger lite mer mönstrad valnöt. Kolven har en effektiv gummibakkappa, Blaser Comfort Recoil Pad, som fungerar väl och är väl inpassad. En god detalj är att kolven kan tas loss utan att bakkappan lossas om man använder en längre insexnyckel. Framstockens låsmekanism manövreras med en diskret tangent i framkant, en snygg och elegant lösning. F16 Game har som standard en kolv med 38/56 drop men kan fås med måtten 38/50 som är standard på Sporting. Kolvlängden är i båda fallen 37,5 centimeter.

Pipor

Blaser har valt att använda samma pipor som till F3 vilket innebär att man får pipor av mycket hög kvalitet. Invectorchokerna är tillverkade i Gardonedalen i Italien av samma tillverkare där Beretta med flera andra stora tillverkare köpt sina choker. I dagsläget levereras Blaser F16 med ¼, ½ och ¾ choker som standard, men de samlade vapenhandlarna menade att full uppsättning choker borde ingå i leveransen. Briley Spectrum-chokes kan användas utan problem.

Ejektorer

F16 har Blasers lösning när det gäller ejektorsystemet som har fungerat väl på F3. Ejektorerna spänns upp via stift i stödbotten när vapnet bryts. Det går givetvis att diskutera hur ofta man har nytta av ejektorer på en hagelbössa? På lerduvebanan går det ju utmärkt att själv plocka ur tomhylsorna efter avlossade skott. Det är inte ofta under jakt man behöver ejektorer. F16:s ejektorer fungerade perfekt under den omfattande testskjutning som genomfördes under dagarna i Norge.

Detaljkvalitet

Hög kvalitet i detaljer har alltid varit Blasers adelsmärke. Vapnen är otroligt välbyggda och passningen mellan både metalldelar och trä mot metall är mycket bra. Så är det även denna gång. Alla delar i Blasers vapenproduktion är tillverkade i CNC-maskiner med så snäva toleranser att man kan byta delar mellan bössor utan att funktionen påverkas. Rent funktionellt finns det ingenting att anmärka på hos F16

Omfattande skytte

Vid testskjutningen fanns både F16 Game och Sporting med olika piplängder och kolvhöjder tillgängliga för test. Var och en hittade nog sin favorit bland de modeller som fanns. Som sammanfattning av det omfattande testskyttet i Norge kan sägas att alla var mycket nöjda. Endast mindre synpunkter framfördes som att framstocken kunde varit större liksom säkringstangenten. Marginella detaljer kan tyckas. Min personliga uppfattning är att en något grövre framstock inte hade skadat helhetsbilden. Men man ska nog komma ihåg att till 81 centimeter långa pipor ser nog det mesta lite smått ut.

Ytbehandling

Blaser ytbehandlar sina vapen med en keramisk blästring som skapar en hård och stark yta som sedan beläggs med PVD-metod. PVD kan enkelt förklaras som fysikalisk ångavsättning. Ett sätt att framställa metallbaserade hårda beläggningar genom generering av joniserad metallånga som reagerar med vissa gaser och bildar en tunn film på ytan som ska beläggas. Metoden är inte specifik för Blaser utan används av Beretta med flera vapentillverkare.

Blaser om F16 och framtiden

Blaser utlovade flera varianter av F16 redan under 2016. Bland annat kan kolv med justerbar kolvkam beställas liksom en vänsterkolv. Vänstermodellen kommer men med högermekanism, alltså ingen äkta vänstermodell. Gravyrer utlovades också liksom andra modeller på framstocken.

Sammanfattning

För den som vill satsa på lerduveskytte vid sidan av jakten kan en Blaser F16 helt klart vara ett alternativ. Vilken av modellerna Game eller Sporting som ska väljas är nog i mångt och mycket en smaksak. Är man en jägare som skjuter regelbundet på sporting och trapbanor så välj en Sporting. Är man däremot en som huvudsakligen jagar och någon gång skjuter på trapbanan välj Game. Vilken kolv som ska väljas kräver provskjutning. För drygt 30 000 kronor får man ett mycket trevlig och elegant hagelvapen med stor skjutglädje.  

Blaser F16 Game

Kaliber: 12/76. Vikt: 3,1 kg. Kolvlängd: 37,5 cm. Drop: Standard 38/56 tillval 38/50. Piplängd: 71 cm och 76 cm. Avtryckarvikt: 1,6 kg. Säkring: På kolvhalsen. Manuell. Pipval: Pipväljare framför avtryckaren. Tillbehör: Rembyglar och vapenkoffert. Kolvbalansvikter kan monteras. Pris: Från 31 900 kr. Generalagent: Normark Scandinavia AB.