Vapentest

Blaser BD 14 – Intressant bockdrilling

Blaser BD 14 är något förenklat ett kombivapen med en tredje klenare kulpipa. Nu är det i och för sig lite vanvördigt att förenkla det tekniska mästerverk som BD 14 är på det sättet. Vapnet håller toppklass och har med sin smidighet många användningsområden.
Blaser har redan tidigare tillverkat en bockdrilling, BD 880. På den då nya SLK-lådan utvecklades bockdrillingen BD 880 med en .22 Hornetpipa, justerbar vid mynning i urholkningen mellan hagel- och kulpipan. Pipväljaren, som väljer om den främre avtryckaren fyrar av den grövre eller mindre kalibern, överfördes på D99-drillingen som var efterföljaren. Samma system återfinns i dag på BD 14.

Blaser BD 14 bockdrilling

Bockdrillingen som vapentyp är inte vanlig, i varje fall inte i Sverige. Ett vapen med en hagelpipa och två väl valda kulpipor borde kunna attrahera svenska jägare med varierad jakt på viltrika Mellan- och Sydsvenska marker. Vapentypen är lite extrem men i en situation av ökande vildsvinsstammar och kombinationsjakter med älg, hjort, vildsvin och rådjur finns nog en nisch för Blaser BD 14.

Kalibermöjligheter

Blaser BD 14 ger möjligheten att ha en kraftigare kulpipa i 6,5×55, 6,5×57 R, 7×57 R, 7×65 R, .308 Win, .30-06, .30 Blaser, 8×57 IRS eller 9,3×74 R kompletterat med .22 Hornet, .222 Rem, 5,6×50 R Mag eller 5,6×52 R. Detta utbud ger alla valmöjligheter som man kan tänka sig för vak- eller smygjakt i Europa och Sverige. Blaser har på sin BD 14 byggt in möjligheten att justera samskjutningen med insexnycklar. Den tekniska lösningen gör det möjligt att justera samskjutningen om man vill byta kulvikt eller ammunitionsfabrikat. Hur enkelt det är att justera samskjutningen är inte testat då samskjutningen mellan piporna inte lämnade något att önska. Just detta exemplar var inskjutet från fabrik med Blaser CDP 8×57 IRS 12,7 g och RWS 3,0 g i .22 Hornet. Två patroner som fanns i vapenskåpet. Den justeringsmanual som ingår som ett löst blad i instruktionsboken är inte avskräckande så det borde inte vara omöjligt att byta ammunition om så är önskvärt.

Samskjutning och precision

Det är alltid spännande att prova samskjutning i ett kombinationsgevär. Blaser BD 14 gjorde ett storartat intryck då .22 Hornet levererade tre kulor inom 17 mm med 3,0 g blyspets. Ett försök med 3,0 helmantel gav samma fina resultat. Den grövre pipan, 8×57 IRS med Blaser CDP 12,7 g var inte sämre med bästa träffbilden om tre skott inom 20 mm. Bägge piporna sköts på 80 meter. När jag senare sköt båda piporna på samma tavla visade det sig att träffbilderna låg i stort sett i varandra på 80 meter vilket är helt acceptabelt. Om man vill skjuta in på längre håll blir det till att läsa manualen och börja skruva.

Baskyl i aluminium och stål

Blaser BD 14 har en mekanism som spänns när skottillfället yppar sig vilket innebär att patronerna kan laddas i patronlägena utan att mekanismen är spänd. Konstruktionen innehåller två slagfjädrar och tre tändstift. När de två första skotten är avlossade måste mekanismen spännas upp på nytt innan det tredje skottet kan avfyras. Om omkopplingstangenten är i sitt nedre läge avfyrar den främre avtryckaren den lägre, grova kulpipan och den bakre avtryckaren den högra klenare.22 Hornet-pipan. Om omkopplingstangenten är i sitt övre läge avfyrar den främre avtryckaren den undre grövre kulpipan och den bakre avtryckaren avfyrar hagelpipan. När två skott är avfyrade måste mekanismen spännas om innan det tredje skottet kan avfyras. Man måste bara lära sig i vilken ordning piporna avfyras så att man får den kaliber man vill. Det kan kanske verka lite krångligt men med lite träning sitter nog valen rätt snart i ryggmärgen. Grundregeln är att främre avtryckaren alltid avfyrar den låga pipan.

Låsblock

Blaser har en både elegant och smart lösning då man kan plocka bort den vitala del som innehåller slagstiften. För toppleavern åt höger och tryck in en liten tangent till vänster om varbygeln så kan låsblocket plockas upp ur baskylen.

Utdragare

Alla tre pipor har en patronutdragning på samma utdragarstång. Hagelpipans utdragning är fjäderbelastad vilket gör att hagelpatronen blir lätt att komma åt under den utstickande delen av piporna som utgör piplåsningen. Kulpipornas utdragare är inte fjäderbelastade. Alla utdragare har en relativt stor yta som gör att utdragningen fungerar väl. I detta fall var bägge kulpatronerna av randtyp vilket brukar vara bra på brytvapen. De som jag talat med har goda erfarenheter där vanliga patrontyper har använts.

Säkring

Mekanismen har ingen egentlig säkring utan spänns när skottillfället kommer. Vapnet blir på detta sätt mycket säkert. Det enda som kan hända är att man glömmer att spänna av mekanismen vilket naturligtvis får samma konsekvenser som om man glömmer att säkra en konventionell mekanism. Vapnen blir i båda fallen en riktig livsfara.

Friliggande pipor

Piporna är inte särskilt långa, endast 56 cm och helt friliggande. Skillnaden mellan friliggande pipor och lödda pipor är stor på flera sätt. Lödda pipor är regulerade för en given patron och byte kräver att inskjutningen mellan piporna görs om. En besvärlig och kostsam historia. Blasers lösning med friliggande pipor med inbyggda justeringsmöjligheter ger en helt annan frihet att byta patroner. I detta fall råkade testvapnet vara inskjutet med Blasers CDP 12,7 g, 8x57IRS, vilket är den patron som jag använt i en BBF 97 under många år så problemet med ammunition var lätt att lösa.

Justering av samskjutning

Om inte den klena kulpipan samskjuter med den grövre måste justering ske. Blaser menar att det bör göras av en kompetent bössmakare men det är inte svårare än att man kan göra det själv. .22 Hornetpipan har två justerpunkter. I höjdled justeras pipan med hjälp av skruvar i främre framstockslåset. Bakom insexskruvar döljer sig små torxskruvar som tvingar pipan uppåt eller neråt vilket får mynningen att flytta sig i motsatt riktning. I sidled justeras träffläget på motsvarande sätt med skruvar vid mynningen. Verktygen följer med vapnet. Det handlar om att ta det lugnt och gärna göra anteckningar om hur man skruvat så att man inte går bort sig i ivern att nå det perfekta träffläget. Enligt tillgängliga uppgifter flyttar 1/12 varv på ställskruven träffläget 1 cm på 100 m, så ta det lugnt och glöm inte att låsa ställskruvarna med ”skyddsskruvarna”.

Blasers kikarfäste

Blaser har ett av marknadens mest mångsidiga kikarfästen. Mycket lätt att montera och plocka av. Jag har inte stött på något fäste som inte varit helt skottfast oavsett hur många gånger det monterats av och på. Fastsättningen är mycket enkel att justera så att det går lagom trögt att vrida ner tangenterna på fästet. En fin mejsel och ett försiktigt justerande av ”mothållsskruven” så är saken klar. Jag har flyttat montage mellan många Blaservapen och det är endast marginella justeringar som krävts för att fästena ska sitta exakt. Det sikte och korn som sitter påmonterat fungerade utmärkt. Korn och sikte har minimerats för att inte skymma målet. Ett sikte med en bred U-skåra och ett korn med en röd plastknopp gjorde skyttet med öppna riktmedel enkelt på kortare avstånd. Jag hade föredragit ett korn utan den röda plastbiten men här är som bekant smaken delad. Siktet är fällbart med ett blad med en smal siktskåra och ett blad med en bredare. Siktet är också ställbart liksom kornet.

Utmärkt balans

Blaser BD 14 är 100,5 cm lång med en vikt på 3,3 kilo utan kikarsikte. Vikt–längd-förhållandet känns bra och ger ett vapen med mycket bra balans. Ett vapen av denna typ måste förses med ett kikarsikte för att utnyttjas på bästa sätt. Under mina skjutningar användes ett Zeizz 2,5-10×50 vilket fungerade mycket bra. Ett mindre kikarsikte 1-6×24 eller liknande hade säkert varit ett bättre val i många jaktliga situationer. Det bästa hade naturligtvis varit två kikare, en för den rörliga jakten och ett annat för vakjakt.

Kolv

Blaser BD 14 har den traditionella tyska formen på kolven med ett markerat kindstöd. Valnöten håller god klass och är riktigt bra porfylld. Måtten känns rätt och passade perfekt. Framstocken kunde gärna ha varit lite mer utfylld men den ger bra grepp och känsla. Pistolgreppet har en bekväm kurva med handutfyllnad på pistolgreppet. Nätskärningen är perfekt utan det minsta felskär. Bakkappan är en riktigt bra gummibakkappa som skyddar både vapen och skytt. Testvapnet var en modell Standard utan gravyr med en trots allt hygglig kvalitet på kolv och framstock.

Sammanfattning

Blasers ingenjörer har med Blaser BD 14 visat att man kan konstruera ett vapen med många alternativ och valmöjligheter. Låsblocket gör det enkelt att plocka ur en vital del vid resor. Kalibervalen ger utrymme för alla behov. Skjutegenskaperna är utmärkta och med trä- och metallarbeten i högsta klass är det ett vapen för finsmakaren.  
Modell: Blaser BD 14. Kaliber (hagelpipa): 20/76 ½ choke. Kaliber (kulpipa 1): .22 Hornet, .222 Rem, 5,6×50 R Mag och 5,6×52 R. Kaliber (kulpipa 2): 6,5×55, 6,5×57 R, 7×57 R, 7×65 R, .308 Win, .30-06, .30 R Blaser, 8×57 IRS, 9,3×74 R. Längd: 100,5 cm. Piplängd: 56 cm. Vikt: 3,3 kg. Pris: Från 61 000 kr. Generalagent: Normark Scandinavia AB.