Jaktnyheter

Björntilldelning i Västerbotten spikad

Västerbotten (JJ) Fem fler björnar på tilldelning än i fjol och möjlighet till åteljakt. Västerbottens länsstyrelse har presenterat förutsättningarna för höstens licensjakt.
2014 fick 25 björnar fällas i länet. Förra året krymtes tilldelning till 15 björnar. Till kommande licensjakt höjs antalet något igen (20 björnar), men det är fortfarande en relativt liten tilldelning. Länsstyrelsen försvarar den och hänvisar till en omfattande skyddsjakt. – Vi har redan fällt 12 björnar vid vårens skyddsjakter. Eftersom vi vill hålla jaktuttaget på ungefär samma nivå som de senaste två åren blir det inte lika många björnar kvar för licensjakten som tidigare år, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen . Det kommer i år inte vara någon delområdes inventering. Den skapades för att minska trycket i renskötselområdena i inlandet. Något som länsstyrelsen anser vara gjort. Björnstammen i länet har överlag minskat något. 2014 låg på populationen på omkring 360 björnar. Viltförvaltningsdelegationen vill ha en nivå på cirka 350 björnar. – Eftersom produktiviteten har legat omkring 8 procent under senare år innebär detta att björnstammen i Västerbotten förväntas minska något, helt i enlighet med målsättningarna, säger Michael Schneider, rovdjurshandläggare. I år är det återigen möjligt att jaga björn vid åtel, men för att göra måste en mängd villkor vara uppfyllda.