Jaktnyheter

Björnstammen beräknas minska

Antalet björnar minskar, precis som planerat. Foto: Gettyimages

Den svenska björnstammen beräknas minska. Det är de senaste årens ökade tilldelningar i licensjakterna som nu börjar visa resultat.

Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att det fanns cirka 2.800 björnar i Sverige hösten 2022.

En nationell beräkning har nu genomförts och där kommer man fram till att antalet svenska björnar i nuläget är cirka 2.450 stycken.

– Den nationella populationsuppskattningen visar att de höjda licensjaktskvoterna, med syfte att minska antalet björnar till de regionala målen i respektive län, har gett resultat, säger Jessica Backeryd, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet, i pressmeddelandet.