Jaktnyheter

Björnjakten överklagas av sameby – som får jägarstöd

En björn dödade under vårkanten 32 kalvar och tre vuxna renar för Idre sameby. Det har dokumenterats av norska forskare. Foto: Gettyimages, montage
Idre sameby överklagar länsstyrelsens björnjaktbeslut i Dalarna. Man vill skjuta fler björnar nära renarnas kalvningsland. Samebyn får stöd av jägarnas ledamot i viltvårdsdelegationen. – Den beslutade jakten harmonierar inte alls med riksdagens beslut om minskade skador för renägarna, säger jägarrepresentanten Mats Larsson.
Länsstyrelsen har beslutat att 48 björnar totalt får fällas i höstens licensjakt i Dalarna. Länet är indelat i olika områden – bland annat område 1 och det speciella området 1a närmast fjällområdet där Idre samebys renar föder sina kalvar. Tilldelningen för hela område 1 är 9 björnar, varav tre måste fällas inom område 1a. Samebyn drabbades av stora rovdjursskador säsongen som gick och vill ha högre kvot i tilldelning.

Bara 55 procent av kalvarna kvar

– Vi hade bara 55 procent av kalvarna kvar på hösten. Merparten av dem som försvann togs av rovdjur, berättar Mikael Andersson, rovdjursansvarig i Idre sameby. Peter Andersson är ordföranden i samebyn och meddelar att man kommer att överklaga tilldelningen i årets björnjakt. – Vi förde resonemang i Viltvårdsdelegationen om att vi borde få skjuta 60 procent av tilldelningen i område 1. Vi har fått till svar att alla björnarna kan skjutas där, men så fungerar det inte. Det här är närmast väglöst land och svårjagat. Vi hinner inte med i jakten, som brukar gå väldigt fort, säger Peter Andersson.

Stöd av jägarrepresentant

Han får medhåll av Mats Larsson, som är vice ordförande i Jägareförbundet Dalarna och sitter som jägarrepresentant i Viltvårdsdelegationen i länet. – Hela idén med områdesindelning är ju skapad med tanke på rennäringen. Det här harmonierar ingenting med riksdagens beslut om minskade skador på renhjordarna. Men jag är inte överraskad – jag har varit med sedan viltvårdsdelegationerna startades och vet att utfallet kan bli precis hur som helst, beroende på vilken tjänsteman som är handläggare och föredragande, säger Mats Larsson.

En björnhona dödade 35 renar

Under våren har norska forskare genomfört en björnstudie i de fjällnära markerna vid Idre sameby. Fyra björnar GPS-märktes på vårvintern en av björnarna sökte sig direkt upp till renarnas kalvningsland. Honbjörnen har fram till juni månads utgång dräpt 32 kalvar och tre vuxna renar. En älgkalv och en bäver hann hon också med, enligt Peter Andersson. Studien i Idre är gjord av Norsk institutt för naturforskning, NINA, och har letts av Ole-Gunnar Stoen. Jaktjournalen har inte lyckats nå honom för en kommentar. – Norge har ont om områden som ser ut som vårt område. Vi ville att studien skulle fortsätta under sommaren, men det hade norrmännen inte pengar till. Vi har försökt hitta svensk finansiering men det har inte lyckats, säger samebyns ordförande, Peter Andersson.

Vill ha lagändring

Hur som helst är det oomstritt att björnar bland renar och kalvar får förödande konsekvenser för renägarna. Peter Andersson är missnöjd med hur statens förlängda arm i Dalarna förvaltar uppdraget. – Länsstyrelsens rovdjursförvaltning visar att samhället tar större hänsyn till rovdjuren än rennäringen. Vi vill ha en lagändring, som tvingar länsstyrelserna att följa riksdagens beslut om max tio procents rovdjursskador på renhjordarna, säger Peter Andersson. Men ska det behövas en lagändring när landets högsta beslutande instans har slagit fast maxtaket för rovdjursskador? – Nej, man tycker inte det. Men riksdagsbeslutet är flera år gammalt och åtföljs inte, svarar Peter Andersson. Jaktjournalen söker ansvariga tjänstemän vid länsstyrelsen i Dalarna.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21

Området det handlar om ligger allra längst upp i Dalarna, vid kalvningsland för Idre sameby. Karta: Länsstyrelsen Dalarna