Jaktnyheter

Björnjakten igång igen i Hälsingland

Brown Bear Close Up in Green Sedge Field

Jakten på en närgången björn i trakterna av Malvik i Ovanåkers kommun är igång igen. Förvaltningsrätten i Luleå har upphävt sitt eget beslut att jakten skulle stoppas.

"}}

Jaktjournalen berättade på onsdagen om föreningen Jaktkritikerna som överklagade skyddsjakten och lyckades få rätten att besluta om så kallad inhibition, alltså stopp i jakten.

Rätten ville veta om det fanns andra lämpliga lösningar och om jakten hotar björnens gynnsamma bevarandestatus i Sverige.

Förvaltningsrätten skriver:

”Förvaltningsrätten bedömer att det av länsstyrelsens yttrande i målet samt av de handlingar som lämnats över till domstolen har framkommit sådana nya omständigheter som medför att det tidigare meddelade inhibitionsbeslutet ska upphävas. Länsstyrelsens beslut från den 2 juli 2021 är därmed gällande i avvaktan på ett slutligt avgörande eller annat beslutas.”

Att rätten inte beslutar om så kallad inhibition är en fingervisning om att jakten kommer att godkännas även vid den slutgiltiga bedömningen.

En björn sköts i söndags. Nu återupptas jakten på den andra björnen.