Jaktnyheter

Björnjakten 2021 – 501 björnar får fällas

Rekordår! 501 björnar får fällas under årets licensjakt. En ökning med över 200 björnar. Foto: GettyImages

2021 blir ett rekordår för licensjakten på björn! Den totala tilldelningen är 501 björnar. Förra året var siffran 291.

"}}

Det blir fördubblad björnjakt i Västernorrland. 2020 beräknar man att björnstammen ökat med en fjärdedel sedan inventeringen 2015. Eftersom renskötarna i Västernorrland inte har problem med björnar som härjar bland renkalvarna på våren är det låg skadenivå på grund av björn. Inte en enda björn har fällts under skyddsjakt.

I Västerbotten blev det en rekordökning från 25 björnar (år 2020) till 85 björnar i år.

I februari i år fattade viltförvaltningsdelegationen beslut om det ska finnas cirka 350 björnar i länet, baserat på människors oro och den skada björnen gör i renarnas kalvningsområden. Björnstammen ska bantas med cirka 100 individer.

I Jämtland har man sänkt förvaltningsmålet och tilldelar 200 björnar för licensjakt i år. 100 björnar fler än föregående år.

Även Gävleborg får en ökning. Där går man från 60 till 70 björnar i årets licensjakt för att närma sig förvaltningsmålet på 300 björnar. Björnstammen som delas med Dalarna och Värmland bedöms vara cirka 841 individer, varav 508 av dem hör till Gävleborg.

Oförändrad kvot i tre län

Jägarna i Norrbotten vill se minst en fördubbling av licensjakten som överskuggas av skyddsjakten med råge. Men någon höjning blir det inte. 20 björnar får fällas under licensjakt vilket är detsamma som i fjol, medan skyddsjakten kommer upp i 60, respektive 65 björnar. Förvaltningsmålet är brett: 250-600 björnar.

Dalarna får likt Norrbotten oförändrad kvot från i fjol. I Dalarna handlar det om 48 björnar. Två av de fyra jaktområdena har dock en honkvot som kan stoppa jakten i förtid.

Värmland får tre björnar precis som 2020, men med kvot om max en hona. Länsstyrelsen gör bedömningen att stammen har ökat i länet och under perioden 2012-2020 har totalt 18 björnar fällts under licensjakt i Värmland. 2016 var det dock ingen licensjakt.

Norrbotten

Licensjakt 2021: 20

Skyddsjakt 2021: 65

Licensjakt 2020: 20

Skyddsjakt 2020: 60

Uppskattning av björnstammen 2021: ca 600 (ingen spillningsinventering gjord sedan 2016)

Förvaltningsmål: 250-600

Läs mer om Norrbotten

Västerbotten

Licensjakt 2021: 85

Skyddsjakt 2021: 10

Licensjakt 2020: 25

Skyddsjakt 2020: 43

Uppskattning av björnstammen: 450 (enligt spillningsinventering 2019)

Förvaltningsmål: 350

Läs mer om Västerbotten

Jämtland

Licensjakt 2021: 200

Skyddsjakt 2021: 28

Licensjakt 2020: 100

Skyddsjakt 2020: 39

Uppskattning av björnstammen: 1 044 (enligt spillningsinventering 2020)

Förvaltningsmål: 650

Läs mer om Jämtland

Västernorrland

Licensjakt 2021: 75

Skyddsjakt 2021: 0

Licensjakt 2020: 35

Skyddsjakt 2020: 0

Uppskattning av björnstammen: 450 (enligt spillningsinventering 2020)

Förvaltningsmål: 175-242

Läs mer om Västernorrland

Gävleborg

Licensjakt 2021: 70

Skyddsjakt 2021: 0

Licensjakt 2020: 60 björnar

Skyddsjakt 2020: 1

Uppskattning av björnstammen: 508 (totalt 841 delat med Dalarna och Värmland, enligt spillningsinventering 2017)

Förvaltningsmål: 300

Läs mer om Gävleborg

Dalarna

Licensjakt 2021: 48

Skyddsjakt 2021: 2

Licensjakt 2020: 48

Skyddsjakt 2020: 0

Uppskattning av björnstammen: 323 (enligt spillningsinventering 2017)

Förvaltningsmål: 240-280

Läs mer om Dalarna

Värmland:

Licensjakt 2021: 3 (högst en hona)

Skyddsjakt 2021: 0

Licensjakten 2020: 3

Skyddsjakten 2020: 0

Uppskattning av björnstammen: 14,8 individer (2017 enligt beräkningsmodellen RoQvant)

Förvaltningsmål: ”Långsam tillväxt och spridning under kontrollerade former”.