Jaktnyheter

Björnjakt 2022

Den sena våren avslöjar hur mycket björn som finns. I Jämtlands läns har hittills 14 björnar fällts under skyddsjakt. Foto: GettyImages

Björnstammen fortsätter att öka. Riktvärdet om att stammen förväntas växa 10 procent per år, överskrids i många län och antalet reproduktiva honor är högt. Den lokala förvaltningen tar på sina håll höjd för att licensjakten verkligen ska påverka stammens storlek och för en god psykosocial miljö för de som bor i rovdjurstäta områden.

"}}

Tilldelningen 2021

Fällda björnar licensjakten 2021

Läs mer om besluten län för län

logo
Jaktjournalen