Björnjägarna pustar ut

Det blir ingen senareläggning av björnjakten i Västerbotten har Naturvårdsverket beslutat. Under våren och försommaren blev diskussionerna stundtals heta sedan Svenska Jägareförbundet i Västerbotten biföll en motion från en medlem i Skellefteåbygdens jaktvårdskrets om att senarelägga björnjakten i länet till älgjaktpremiären den 3 september.

Foto: Per Jonson

Via viltförvaltningsdelegationen gick förslaget till Naturvårdsverket som nu avslagit en senareläggning och björnjägarna kan pusta ut. Jaktstarten blir oförändrad till den 21 augusti även i år.

Personligen tycker jag inte om när vi jägare själva föreslår kortare jakttider trots att de biologiska och praktiska förutsättningarna finns för oförändrad jakt.

En riktig kalldusch

Argumenten har varit många för att senarelägga jakten. Man tycker att jakten ibland bedrivs oetiskt och även olagligt i vissa fall. Dessutom vill man även ge älgjägarna en chans att få skjuta björn.

Från jägarna som i första hand intresserar sig för björnjakt och tagit fram duktiga björnhundar blev förslaget en kalldusch.

Bland annat argumenterade man om att det fanns risk att förstöra de specialiserade björnhundarna om det blev skjutet älg för den. Och att man skjuter inte heller rådjur när man jagar hare…

Dessutom menade man att om man som älgjägare är intresserad av björnjakt är det bara att ta ledigt och delta i björnjakten på jaktlagets marker, en prioritering helt enkelt.

Tydligt ställningstagande

När Naturvårdsverket fick förslaget om en senareläggning gav man snabbt raka och tydliga besked som är svåra att argumentera emot.

Enligt EU:s art- och habitatdirektiv ska björnjakten bedrivas selektivt under starkt kontrollerade former. Verket förklarar också avslaget med att man tidigarelagt björnjaktpremiären en gång i tiden eftersom man hade för många skadskjutningar under älgjakten och för dåliga hundar till eftersök.

Nu anser man att björnjakten är renodlad med duktiga hundar och man har nästan inga misslyckade eftersök längre.

Verket anser inte heller att det finns fog för att slå fast att björnjakten bedrivs illegalt. Just i Västerbotten gjordes ifjol en utökad tillsyn utan att man upptäckte någon illegal verksamhet. Istället menar man att björnjakten sker lika legalt som all annan jakt.

Rovdjursjakt engagerar

Att jakt på de stora rovdjuren engagerar går inte att ta miste på. I Norrbotten ställdes björnjakten in i fjol och övergick till skyddsjakt i de fjällnära områdena för att i första hand skydda renskötseln.

I skrivande stund är det oklart om det blir någon björnjakt i år heller. Tjänstemän på länsstyrelsen i Norrbotten menar att det är ingen självklarhet att björnjakten ska bedrivas som licensjakt. Sakta är man på väg att ta död björnjakten och duktiga hundar, istället avlivas björnarna från helikopter för att senare kremeras…

Även debatten om skyddsjakt på varg i trakterna runt Mollstabergs Gård i Sörmland har varit högröstad sedan ett 60-tal får vargdödats i våras. Länsstyrelsen sade nej till skyddsjakt medan LRF:s Riksförbund gick i taket och krävde omedelbar skyddsjakt.

Lite ironiskt kan man konstatera att problemet med varg och tamdjur blev påtagligt för LRF först när attackerna blev Stockholmsnära, så här har djurägarna haft det i decennium i främst Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland och Gävleborg…

 

 

 

 

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser