Jaktnyheter

Billig jakt i Skåne föremål för brottsutredning

En kronhjort i Östersunds kommun har tagit för vana att sno käk av nödjur.. Arkivbild: Gettyimages

Är det rätt att kommunala bolaget Sydvatten låter medlemmar i Malmö viltvårdsförening jaga billigt på marker som bolaget köpte av kommunen? Det utreds nu av Riksenheten mot korruption.

"}}

SVT Skåne berättar om skog som ligger intill Vombsjön mellan Lund och Sjöbo och där stammen av kronhjort uppges vara stark.

Malmö stad ägde länge marken, men 2016 köptes den av det kommunala dricksvattenbolaget Sydvatten. Därefter upprättades ett avtal där bolaget ger Malmö viltvårdsföreningen rätt att använda marken för jakt, kurser och viltvård.

Jaktföreningen betalar 40.000 kronor plus moms per år . Det blir cirka 50 kronor per hektar – en summa som enligt bedömare som SVT talat med ligger långt under marknadspris.

Jakt och lunch

Sydvatten har i avtalet fått inskrivet att bolagets anställda får delta i en gratis årlig jakt, där Malmö jaktförening håller med drevkarlar och bjuder på lunch.

Kammaråklagare Staffan Edlund på Riksenheten mot korruption bekräftar för SVT att det nu pågår en utredning misstänkt mutbrott.

Professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin, säger till SVT att det finns omständigheter som tyder på att markaffären borde ha upphandlats marknadsmässigt.

Sydvattens ledning menar att upphandling inte var nödvändig.

”Nej, det är inte fråga om varken upphandling eller koncession. Nyttjanderättsavtalet avser upplåtelse av mark. Om man säljer eller upplåter någonting så är detta inte upphandling, skriver bolaget i sitt mejl”, skriver företrädare för Sydvatten till SVT.