Jaktnyheter

Beviljas förlängd permanent skyddsjakt på 14 viltarter

Flygplatsen beviljas fortsatt permanent skyddsjakt på 14 arter som kan hota flygsäkerheten. Arkivbild: Gettyimages

Hagfors flygplats beviljas förlängd permanent skyddsjakt i två år på 14 viltarter. De får jagas med hjälp av motorfordon, rörlig belysning, dygnet runt och året om.

"}}

Det är flygsäkerheten som äventyras om vilda djur kommer in på start- och landningsbanan. Därför beviljar länsstyrelsen i Värmland fortsatt permanent skyddsjakt fram till december 2023.

Arterna som får skjutas är rådjur, älg, dovhjort, kronhjort, hare, orre, tjäder, ripa, tofsvipa, beckasin, sädgås, skogsduva, turkduva och gråhäger.

Ungar ska skjutas först

Högst tio individer av varje art från fällas årligen.

Innan skyddsjakten sätts in måste flygplatspersonalen ha provat andra metoder, exempelvis skrämselinsatser.

Länsstyrelsen beviljar undantag från regelverket och tillåter jakt dygnet runt, året om och med hjälp av motorfordon och belysning.

Om hondjur med ungar påträffas innanför stängslet vid flygplatsen ska ungarna skjutas först, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.