Jaktnyheter

Beviljar skyddsjakt på tre lodjur

Östersund (JJ) Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om skyddsjakt efter tre lodjur inom Ruvhten Sijte samebyns vinterbetesmarker.
Lodjuren har både rivit renar och skingrat renhjorden över en stor yta, skriver länsstyrelsen på sin hemsida. Ruvhten Sijte sameby har påbörjat arbetet med att samla renarna inför flytten till kalvningsland och lodjuren gör arbetet mycket svårt. Beslutet gäller från och med den 6 april till och med den 20 april.