Beteskadorna minskar i Gävleborgs län

Gävle (JJ) Årets inventeringar av betesskador i Gävleborgs län visar på en fortsatt trend av minskande betesskador på tallungskogar, rapporterar Länsstyrelsen.

Skadenivåerna ligger i år mellan en och tio procent. Inventeringarna har genomförts på uppdrag av Skogsbruket i älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ljusdal-Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Voxna Öster-Ljusnan samt Långvind.

– Det här visar en fortsatt positiv utveckling även om det bara är i enstaka områden som inventeringarna visar eller är i närheten av de mål vi vill uppnå. Vi fortsätter vår strävan att i dialog mellan jägare och markägare försöka anpassa älgstammen till att bli i balans med betestillgången och inventeringsresultaten visar att vi på flera håll är på rätt väg, säger Michael Larsson, Stora Enso Skog, och som är skogsbrukets representant i Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser