Jaktnyheter

Beteskadorna minskar i Gävleborgs län

Gävle (JJ) Årets inventeringar av betesskador i Gävleborgs län visar på en fortsatt trend av minskande betesskador på tallungskogar, rapporterar Länsstyrelsen.
Skadenivåerna ligger i år mellan en och tio procent. Inventeringarna har genomförts på uppdrag av Skogsbruket i älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ljusdal-Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Voxna Öster-Ljusnan samt Långvind. – Det här visar en fortsatt positiv utveckling även om det bara är i enstaka områden som inventeringarna visar eller är i närheten av de mål vi vill uppnå. Vi fortsätter vår strävan att i dialog mellan jägare och markägare försöka anpassa älgstammen till att bli i balans med betestillgången och inventeringsresultaten visar att vi på flera håll är på rätt väg, säger Michael Larsson, Stora Enso Skog, och som är skogsbrukets representant i Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg i ett pressmeddelande.