Jaktnyheter

Besvikelse bland Värmlands jägare

Trots att deras beslut bara är vägledande vill viltförvaltningsdelegationen i Värmland inte förorda ökad tilldelning av varg inför nästa års licensjakt. Länets jägare är besvikna. Arkivbild: Gettyimages

Värmland hyser i princip halva den beslutade vargstammen i Sverige. Trots det vill viltförvaltningsdelegationen, ledd av landshövding Georg Andrén, inte förorda ökad licensjakt på varg i de värmländska skogarna. Det väcker besvikelse bland länets jägare.

"}}

Enligt Jägareförbundet Värmland finns i dagsläget cirka 140 länsegna vargar i Värmlands 21 egna vargrevir. Tillsammans med de vargar från länets tre gränsrevir, som vandrar fram och tillbaka över länsgränsen ger det 200–250 vargar i Värmland, om samtliga individer befinner sig inomläns samtidigt.

– Det är alldeles för mycket, säger Anders Olsson, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Vill skjuta 30 vargar

På uppdrag av sina medlemmar begärde han för en tid sedan att viltförvaltningsdelegationen i Värmlands län ska förorda en decimering av länets vargstam med 30 individer under den kommande vinterns licensjakt på varg.

Ett uttag i den storleksordningen motsvarar en föryngringsnivå på tre individer och en förvaltningsnivå av den regionala stammen på tre och en halv individ. En siffra som kan jämföras med dagens föryngringskrav på sju och en halv individer.

Hög föryngringstakt

Kravet på den kraftigt ökade tilldelningen bottnar i den gångna vinterns varginventering, som visar att Värmlands vargar i dagsläget har en föryngringstakt på hela 14 individer.

Det innebär inte bara risk för okontrollerad tillväxt av vargstammen. Det betyder också att utvecklingen i Värmland går tvärs emot regeringens uttalade målsättning från 2013, om att tydligt minska antalet vargar i landets vargtätaste områden.

Ville inte besluta

Detta framförde Jägareförbundets representanter när tilldelningen av varg i den kommande vinterns licensjakt i tisdags diskuterades av viltförvaltningsdelegationen. Trots det ansåg sig delegationen inte kunna fatta något beslut i frågan – fastän ett sådant beslut bara är vägledande.

Som orsak angavs att en ny beräkningsmodell för tilldelning är under utarbetande.

”Svårt att förstå”

Besvikelsen hos Värmlands jägare är tydlig.

– Ett beslut i den här frågan hade varit viktigt eftersom det blivit ganska vägledande. Som det är nu kan det upplevas som om man inte vill ta i den här frågan. Det är en inställning vi har svårt att förstå, säger Anders Olsson.

– Man får ju fatta beslut utifrån den förordning som gäller nu. Blir det förändringar får man anpassa sig till dem senare. Det är viktigt att beslutet tas, så vi inte hamnar i samma situation nästa år. Vi ser detta som ett långsiktigt arbete, fortsätter han.

Fortsätter påverka

I mitten av juni väntas Naturvårdsverket tillkännage om licensjakt på varg kommer att vara en fråga som delegeras till länsstyrelserna. Även om beslut om tilldelning ännu inte fattats hade Värmlandsjägarnas möjligheter att påverka nästa års jakt, som startar i januari 2023, varit betydligt större om viltförvaltningsdelegationen ställt sig bakom deras krav.

Men jägarna ger sig inte. I en ny hemställan till viltförvaltningsdelegationen kommer de att uttrycka sin besvikelse över tisdagens ställningstagande, och fortsätta verka för en ökad avskjutning av varg i länet. Bland annat genom att bjuda in politikerna på riksdagens Värmlandsbänk till stor politikerträff om vargfrågan 23 augusti.

– En stor vargstam skapar mycket oro bland boende, lantbrukare och jägare. Ska vi kunna ha en stark älgstam med så här mycket varg behöver vi dessutom ha en högre vinterstam på älg, vilket ger mer betesskador. Så ska man värna vargstammen ska man tillåta jakt och förvaltning, avslutar Anders Olsson.