Jaktnyheter

Beslut om vargfri kommun olagligt

Det ska inte finnas några vargar i Linköping beslutade politikerna, men beslutet strider mot lagen och upphävs nu av domstol. Foto: Gettyimages, montage

Linköping ska vara en vargfri kommun. Det beslutade politikerna i den östgötska kommunen. Men beslutet var olagligt och upphävs nu av domstol.

Politikerna i Linköping beslutade i maj i år att kommunen ska vara vargfri. Förslaget kom från början från Sverigedemokraterna men både Moderaterna och Socialdemokraterna valde att ställa sig bakom förslaget. Nu berättar Corren att förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut.

Anledningen: Beslutet var stred mot lagen.

Rätten har gjort en så kallad laglighetsprövning och har nu alltså kommit med en dom som upphäver kommunens beslut. Rätten menar att vargens utbredning och är en statlig angelägenhet och inte en fråga för kommunen.

”Eftersom det aktuella beslutet inte hänför sig till något som är en angelägenhet för kommunen ska överklagandena bifallas och beslutet upphävas”, skriver rätten enligt Corren.