Jaktnyheter

Beslut om minskad vargstam kritiseras av forskare

Svenska och utländska forskare försöker skapa opinion mot de svenska planerna på att minska vargstammen kraftigt. Foto: Gettyimages

17 svenska och utländska forskare slår larm om planerna på en kraftig minskning av den svenska vargstammen. I en artikel i amerikanska vetenskapstidskriften Science hävdar de att vargarna i Sverige måste bli fler.

"}}

– Alla vi medförfattare är djupt oroade över de uttryckta önskemålen om att halvera vargstammens storlek, säger Linda Laikre, populationsgenetiker vid Stockholms universitet, på universitetets webbsajt.

Bakgrunden är att en majoritet av riksdagen beslutat att vargstammen ska minskas till 170 individer. Beslutet stöddes av KD, M, SD och C och klubbades igenom i riksdagen den 18 maj.

Därefter meddelade regeringen att naturvårdsverket får i uppgift att utreda vilka möjligheter som finns för en minskning av vargstammen.

Nu kritiserar 17 forskare, där i bland Linda Laikre, Love Dalén, Christopher W. Wheat och Nils Ryman vid Stockholms universitet, planerna i en artikel i amerikanska vetenskapstidskriften Science.

I en artikel på webbsidan för Stockholms universitet framhåller populationsgenetiker Linda Laikre att vargstammen i Sverige är inavlad. Inavelsnivån är runt 0,25, vilket är lika mycket som om två helsyskon skulle para sig.

Vill ha fler vargar

– För att det genetiska läget ska förbättras behöver populationen öka i storlek. Dessutom behöver det genetiska utbytet mellan den svenska stammen och bestånd i Finland ökas rejält. Detta har forskare länge framhållit men ännu har en sådan situation inte uppnåtts i praktiken, säger Linda Laikre på Stockholms universitets webb.

En av förutsättningarna i den svenska vargpolitiken är att en varg per generation kommer in från Finland-Ryssland och får avkommor.

Den planen har inte fungerat och Linda Laikre menar att det krävs långt fler invandrade vargar som reproducerar sig. Därför måste utbytet med den finsk-ryska stammen öka avsevärt, hävdar hon.

Det krävs också att svenska vargar vandrar ut österut, efterlyser Laikre.

– För en god bevarandesituation med möjlighet till långsiktig överlevnad behöver värdet på den genetiskt effektiva storleken hos den sammanhängande populationen uppgå till minst 500 vilket innebär minst 2 000 individer, säger Linda Laikre på webbsidan för Stockholms universitet.