Jaktnyheter

Beslut om licensjakten i Västernorrland

Björnstammen i Västernorrland överskrider förvaltningsmålet med cirka 50 procent. Arkivfoto: GettyImages

Länsstyrelsen har meddelat att 85 björnar får fällas under årets licensjakt. Västernorrlands län har för närvarande en björnstam som är tre gånger högre än den beslutade miniminivån.

"}}

Naturverkets beslutade miniminivå är 150 björn. Västernorrlands län förvaltningsmål 220 björnar. Men björnstammen beräknas ligga på det dubbla, cirka 440-450 individer, enligt spillningsinventeringen hösten 2020.

Strategi på 40 björnar

I februari 2021 beslutade länets viltförvaltningsdelegation att förvaltningsmålet ska ligga på cirka 220 björnar.
2015 visade länets björnspillningsinvetering en björnstam på 350-360 individer, då var förvaltingsmålet 200 björnar.

Länsstyrelsens strategi har varit licensjakt på cirka 40 björnar under en fyraårsperiod för att begränsa björnstammens tillväxt.

Men resultatet från björnspillningsinventeringen 2020 visar att strategin inte fungerat. Tvärtom hade stammen ökat med cirka 90 björnar sedan 2015.

”Ingen annan lämplig lösning”

Enligt länsstyrelsen är skadorna i länet orsakade av björn sammantaget på en låg nivå, men att risken för skador och socioekonomiska konsekvenser ökar med en tät björnstam. Myndigheten skriver: ”Länsstyrelsen gör bedömningen att licensjakt efter björn kan medges då det inte finns någon annan lämplig lösning för att reglera björnstammen.”

85 björnar får fällas under årets licensjakt i Västernorrland. I fjol var siffran 75.

”Nuvarande strategi är att begränsa björnstammens tillväxt och med en tilldelning på 85 djur samt övrig dödlighet under året, bedömer länsstyrelsen att stammen succesivt kommer att minska mot den målsättning på 220 björnar som finns för länet.”