Beslut om älg- och rovdjursjakt i Dalarna

Falun (JJ) På viltförvaltningsdelegationens möte onsdag 27 maj beslutades om övergripande riktlinjer för årets älg- och rovdjursjakt. I princip blir det samma riktlinjer som jaktåret 2014. Beslut togs också om fällavgifter för älg. Dessutom beslutades om förvaltningsmål för järv och lodjur.

I dag beslutade Dalarnas viltförvaltningsdelegation att fällavgifterna på älg ska vara kvar vid 700 kronor för en vuxen älg och 150 kronor för en älgkalv. Jakttiden på älg för septemberområdet, norra Dalarna, sattes från 7 september 2015 till 31 januari 2016, med uppehåll för älgens brunst 28 september till 9 oktober. För oktoberområdet, södra Dalarna, sattes jakttiden från 11 oktober 2015 till 31 januari 2016.

En revidering av Dalarnas älgförvaltningsplan diskuterades. Beslut kommer att tas vid nästa möte i november.

Viltförvaltningsdelegationen tog även fram riktlinjer för den kommande björnjakten. Även den får samma inriktning som ifjol, med samma områdesindelning, honkvot i vissa områden, samt med målsättningen att minska björnstammens totala storlek. Den exakta tilldelningen beslutas av Länsstyrelsen Dalarna senare i år.

I förvaltningsplanen för rovdjur i Dalarna, som tidigare beslutades av viltförvaltningsdelegationen, fastställdes nu förvaltningsmålen för järv till 16-28 individer, och för lodjur till 36-65 individer.

AKTUELLT

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Annonser