Jaktnyheter

Bergstam slutar som ordförande i Rovdjursföreningen

Jan Bergstam avgår som ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. Ny ordförande blir enligt valberedningens förslag Per Axell.
Svenska Rovdjursföreningen håller årsmöte i Stockholm den 22 augusti och av handlingarna framgår att föreningen föreslås få ny ordförande. Jan Bergstam, Karlstad, avgår och ersätts av Per Axell, som bor i Balingsta utanför Uppsala. Av övriga handlingar inför årsmötet framkommer bland annat: * Föreningen emottog drygt 750.000 kronor i gåvor under 2019. * Intäkterna för medlemsavgifter sjönk under 2019 i jämförelse med 2018.